ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

Εγγραφή στο βασιλικό γραμματόσημο