Τώρα και οδηγός διακοπών στην Κύπρο

Ο ΚΟΤ, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενημέρωσης των καταναλωτών, έχει καταρτίσει ένα κατάλογο με τις τιμές που προσφέρονται για είδη ευρείας κατανάλωσης σε 155 παραλιακά κέντρα αναψυχής και τουριστικά καταλύματα.

 


Article featured image
Article featured image

Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο είναι καταταγμένες από τον ΚΟΤ και οι τιμές που αναφέρονται περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους από τον Οργανισμό τιμοκαταλόγους.  Με βάση τις πρόνοιες της περί Κέντρων Αναψυχής Νομοθεσίας, οι κατάλογοι αυτοί θα πρέπει να είναι αναρτημένοι σε περίοπτο μέρος για ενημέρωση των πελατών. Σε κάθε υπηρεσία που προσφέρεται πρέπει να δίδεται στον καταναλωτή αναλυτικός λογαριασμός.

Οδηγός διακοπών

Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα του Οργανισμού είναι αναρτημένος ο «Οδηγός Διακοπών». Μέσω του Οδηγού, ο Κύπριος τουρίστας-καταναλωτής ενημερώνεται για τα  δικαιώματα  και  υποχρεώσεις του, κατά τις συναλλαγές του με τουριστικές επιχειρήσεις. Ο παραθεριστής – καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει ότι έχει δικαιώματα και τρόπους να τα ασκήσει και γι’ αυτό καλό είναι να  φροντίσει να ενημερώνεται πριν τις διακοπές του.

Προτρέπονται οι καταναλωτές να  αξιοποιούν τα πιο πάνω βοηθήματα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) και να εφαρμόζουν ορθή καταναλωτική συμπεριφορά.

Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί λεπτομερώς για τις τιμές των βασικών ειδών ευρείας κατανάλωσης σε τουριστικά/παραλιακά κέντρα αναψυχής καθώς επίσης και για τον «Oδηγό Διακοπών» ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν  με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού στο 22691100.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ