Δωρεάν σταθμεύουν τα υβριδικά στη Λευκωσία

Σε έκδοση νέου τύπου καρτών δωρεάν στάθμευσης για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα, για τους διαμένοντες και εργαζόμενους εντός των δημοτικών ορίων Λευκωσίας, προβαίνει ο Δήμος Λευκωσίας, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η παραχώρηση δωρεάν στάθμευσης, όπως αναφέρεται σε απόφαση του Δήμου Λευκωσίας, θα έχει ισχύ μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2015 για τους Δημοτικούς Χώρους Στάθμευσης και δεν ισχύει για τα παρκόμετρα ούτε για το χώρο στάθμευσης της οδού Σόλωνος.


Οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να προσκομίσουν στο Δήμο Λευκωσίας αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου, όπου πιστοποιείται η ταχυδρομική διεύθυνση μαζί με αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας, ή/ και αντίγραφο πιστοποιητικού από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, στο οποίο θα πιστοποιείται ότι η διεύθυνση εργασίας είναι εντός των δημοτικών ορίων Λευκωσίας.ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ