Το κέντρο της Λευκωσίας αναβαθμίζεται - Στείλτε εισηγήσεις

Ο Δήμος Λευκωσίας θέλοντας να αναβαθμίσει το εμπορικό τρίγωνο στο κέντρο της Λευκωσίας, μεταξύ της Λεωφ. Μακαρίου Γ’ (βόρειο τμήμα), Ευαγόρου και Στασικράτους, που περιλαμβάνει ακόμα τις οδούς Λεωνίδου, Μνασιάδου (τμήμα), Θεοφάνους-Θεοδότου και Ζήνας Κάνθερ, προχώρησε στην ετοιμασία προκαταρτικής ολοκληρωμένης μελέτης. Η μελέτη αυτή απορρέει από την ανάγκη για αναστροφή της συνεχούς πορείας υποβάθμισης και του μαρασμού που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην εμπορικότητα της περιοχής, ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Μακαρίου Γ’. Τα σχέδια έχουν στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και πρωτοποριακού αστικού χώρου.

Το έργο αποσκοπεί στη συνολική αναδιαμόρφωση του υπαίθριου χώρου μεταξύ των κτιρίων με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία ταυτότητας και χαρακτήρα σύγχρονου αστικού εμπορικού κέντρου, που αρμόζει στην περιοχή του κέντρου της πρωτεύουσας.

 

Τα μέτρα που λαμβάνονται υπόψη για τον επανασχεδιασμό της περιοχής είναι:

-Η εφαρμογή μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης για αύξηση των επιπέδων ασφάλειας και παροχή διευκολύνσεων βιώσιμης κινητικότητας  για όλες τις ομάδες πληθυσμού με σύγχρονα Μέσα Μαζικής Κυκλοφορίας όπως λεωφορεία και τραμ, διακίνηση ποδηλάτων και πεζών και μείωση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου.

-Η ενίσχυση του πράσινου και των σκιασμένων χώρων, με την εφαρμογή αρχών βιοκλιματικού αστικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης.

-Η δημιουργία ενός φιλικού, ευχάριστου και ψηλής ποιότητας και σύγχρονων προδιαγραφών υπαίθριου αστικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση του κοινού με την εύκολη και ευχάριστη περιήγηση στην πόλη για ψώνια και ψυχαγωγία.

-Επίσης, σημαντικό ρόλο έχει και η προσέλκυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο κέντρο της πόλης, παρέχοντας τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί τα νέα εμπορικά κέντρα που έχουν δημιουργηθεί στην περιφέρεια της πόλης.

 

Στο στάδιο αυτό ο Δήμος Λευκωσίας παρουσιάζει το Ρυθμιστικό Σχέδιο, το οποίο αποτελεί την προκαταρτική πρόταση του Έργου για σκοπούς ενημέρωσης και υποβολής εισηγήσεων, παρατηρήσεων και σχολίων εκ μέρους του κοινού. Ως εκ τούτου, ο Δήμος θα δέχεται εισηγήσεις, παρατηρήσεις και σχόλια, δικά σας και δικά μας, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014. Στη συνέχεια θα προχωρήσει η ολοκλήρωση της μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις, παρατηρήσεις και τα σχόλια των δημοτών.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ