Οι πιο fit στην ΕΕ είναι οι Σουηδοί και οι πιο οκνηροί οι Βούλγαροι

Article featured image
Article featured image

Οκνηροί είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι Ευρωπαίοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα "ευρωβαρομετρικής" έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα κράτη-μέλη την περίοδο 23 Νοεμβρίου με 2 Δεκεμβρίου του 2013.  

Η βόρεια Ευρώπη είναι, ωστόσο, περισσότερο δραστήρια από τη νότια και την ανατολική Ευρώπη και αυτό δεν μας εκπλήσσει ιδιαίτερα. Συγκεκριμένα, ένα 59% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιδίδεται καθόλου ή επιδίδεται σπάνια σε κάποιο είδος σωματικής άσκησης ή άθλησης. Στην Κύπρο, το 11% των ερωτηθέντων απάντησε ότι αθλείται 5 φορές την εβδομάδα, έναντι 7% στην Ελλάδα και 8% στο σύνολο της ΕΕ. Το 25% των Κυπρίων αθλείται 1-4 φορές τη βδομάδα, έναντι 24% στην Ελλάδα και 33% στην ΕΕ. Το 64% των Κυπρίων αθλείται 1-3 φορές το μήνα ή ποτέ, έναντι 69% στην Ελλάδα και 59% στο σύνολο της ΕΕ.

Όπως φαίνεται, όσο περισσότερο το κρύο τόση και η ανάγκη για γυμναστική, αφού το 70% των ερωτηθέντων στη Σουηδία δήλωσε ότι επιδίδεται σε κάποιο είδος σωματικής άσκησης ή άθλησης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα έχοντας μικρή διαφορά από τη Δανία (68%) και τη Φινλανδία (66%), ακολουθούμενη από την Ολλανδία (58%) και το Λουξεμβούργο (54%). Στο άλλο άκρο της κλίμακας, το 78% των ερωτηθέντων στη Βουλγαρία δεν ασκείται καθόλου σωματικά, ακολουθούμενη από τη Μάλτα (75%), την Πορτογαλία (64%), τη Ρουμανία (60%) και την Ιταλία (60%).  Στην Κύπρο το ποσοστό των ερωτηθέντων που απάντησε ότι δεν αθλείται ποτέ ήταν 54% και στην Ελλάδα 59%.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ