Όχι Πανεπιστημίου Κύπρου σε τριετείς σπουδές

Article featured image
Article featured image

Τροχοπέδη στην εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής για θεσμοθέτηση πανεπιστημιακών πτυχίων τριετούς διάρκειας βάζει το Συμβούλιο της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Σε ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο θεωρεί ότι «μια τέτοια θεσμοθέτηση θα είναι αποσπασματική και θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των σπουδών, αφού η επιλογή του χρόνου διάρκειας του πρώτου κύκλου πανεπιστημιακών σπουδών έχει πολυδιάστατες προεκτάσεις, καθώς συναρτάται άμεσα με θέματα όπως το επίπεδο προπαρασκευής και δεξιοτήτων των νεοεισερχόμενων φοιτητών, τους στόχους της σύγχρονης τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, την υφιστάμενη φιλοσοφία και δομή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών και το βαθμό εμπέδωσης συστηματικών πρακτικών επανεκπαίδευσης των εργαζομένων από τους εργοδότες στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου».

Είναι προφανές, σημειώνεται, ότι η επιλογή αυτή θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των σπουδών και στη μαζική παραγωγή αποφοίτων με περιορισμένες γνώσεις και δεξιότητες, που δεν θα μπορούν να διεκδικούν με αξιώσεις θέσεις εργασίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών τους. Στις ευρωπαϊκές χώρες, καταλήγει η ανακοίνωση, που προσφέρουν τριετή προγράμματα σπουδών, οι απόφοιτοι συχνά υποχρεούνται στην πράξη να ακολουθούν επιπρόσθετο διετή κύκλο σπουδών για περαιτέρω εξειδίκευση και εύρεση εργασίας.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ