Προτιμούν full time δουλειά

Article featured image
Article featured image

Η ύφεση υποχρεώνει τους Έλληνες και Κύπριους να εργάζονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, παρά το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους θα προτιμούσαν να εργάζονται με πλήρες ωράριο, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013 από την Eurostat.

Όπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, 217.000 Έλληνες και 28.000 Κύπριοι ηλικίας 15-74 ετών που εργάζονταν το 2013 σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, θα ήθελαν να εργάζονται με πλήρες ωράριο. Πρόκειται για το 72,8% του συνόλου των εργαζομένων σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα και το 59% στην Κύπρο, που είχαν και τα δύο ψηλότερα ποσοστά  στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα στην ΕΕ εργάζονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης περίπου 43,7 εκατ. άτομα, ενώ 9,9 εκατ. από τους αυτούς, δηλαδή το 22,7%, θα επιθυμούσε να εργάζεται με πλήρη απασχόληση.

Τα ψηλότερα ποσοστά εργαζόμενων σε καθεστώς μερικής απασχόλησης που θα ήθελαν να εργάζονται περισσότερες ώρες καταγράφηκαν μετά την Ελλάδα (72,0%), στην Κύπρο (59,0%), στην Ισπανία (57,4%) και στην Πορτογαλία (45,9%). Τα χαμηλότερα σημειώθηκαν στην Ολλανδία (4,2%), στο Λουξεμβούργο (10,3%), στην Τσεχία (11,4%) και στη Δανία (11,7%).


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ