Απέκτησαν όνομα τα... «αμαρτωλά» δάνεια

Article featured image
Article featured image

Δάνεια εκατομμυρίων χωρίς επαρκείς εξασφαλίσεις, καθώς και ονόματα δανειοληπτών, όπως καταγράφονται στα στοιχειά που κατατέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών, με στόχο τον καταρτισμό της έκθεσης για τα αίτια που οδήγησαν στην καταστροφή της κυπριακής οικονομίας.Σύμφωνα με τα στοιχεία, πιο κτυπητό «παράδειγμα» αποτελεί ο ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ Θ.(ARISTO DEVELOPERS) ο οποίος το 2008 είχε δάνειο ύψους 169,562,000 εκ. ευρώ, από τα οποία  το ακάλυπτο ποσό ανερχόταν σε 21,790,000. Μέχρι το 2011 το δάνειο άγγιξε τα 317,325,000 και το ακάλυπτο ποσό ανήλθε στα 24,823,000.

H ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ Α. το 2008 είχε οφειλές 29,6211,000 από τα οποία τα 2,4954,000 αφορούν ακάλυπτο ποσό. Ο ίδιος δανειολήπτης μέχρι το 2012 μείωσε το δάνειο στα 23,407,000 και το ακάλυπτο ποσό στα 963,000.

Ο ΗΛΙΑΔΗΣ Α. το 2008 είχε χρέος 1,768,000 με ακάλυπτο ποσό 703,000. Το 2011 το δάνειο ανήλθε στα 4,438,000 και το ακάλυπτο ποσό στο 1,130,000.

Ο ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Π. το 2008 είχε δάνειο 2,453,000 από τα οποία το 1,654,000 ήταν ακάλυπτο ποσό. Το 2012 το δάνειο ανήλθε στα 2,604,000 και το ακάλυπτο ποσό στα 1,386,000.

Το δάνειο του ΜΟΥΣΚΗΣ ΧΡ. ανερχόταν το 2008 σε 37,636,000 από τα οποία τα 2,177,000 ήταν ακάλυπτο ποσό. Το 2011 το δάνειο ήταν στα 22,428,000 και το ακάλυπτο ποσό 1,936,000.

Προνομιακά δάνεια συμβούλων και συνδεδεμένων προσώπων κάτω από 4%

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ Θ. P.P GOLDEN STALES (ΕΛΛΑΔΑ): Το 2009 είχε δάνειο 85,958,000 εκ. ευρώ με επιτόκιο 3,93% και εξασφαλίσεις μετοχές.

Ο ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Κ, είχε το 2008 δάνεια άνω του εκατομμυρίου με εξασφαλίσεις μετοχές και επιτόκιο 1,87%. Το 2009, με τις ίδιες εξασφαλίσεις, το επιτόκιο ανερχόταν σε 3,80%.

Σημειώνεται ότι στη λίστα υπάρχουν επίσης ονόματα δανειοληπτών με πολύ μικρότερα δάνεια (μερικών χιλιάδων) και επιτόκιο κάτω του 4%.


Πηγή: Sigmalive

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ