Εγκριθήκαμε

Article featured image
Article featured image

Το 12ο ιδρυτικό μέλος της «Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Υποδομής για τις Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (DARIAH), που υπάγεται στην «Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής» (ERIC) καθίσταται η Κύπρος. 

 

Η αίτηση μας ως Κύπρος είχε υποβληθεί στις 19 Μαρτίου και έγινε αποδεκτή την περασμένη εβδομάδα. Τα άλλα έντεκα ιδρυτικά μέλη είναι η Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σερβία και Σλοβενία.

 

Η συμμετοχή της Κύπρου είναι πρωτοβουλία του Δρ. Μαρίνου Ιωαννίδη, Προέδρου του Ερευνητικού Εργαστηρίου Ψηφιακής Κληρονομιάς στο ΤΕΠΑΚ. Η Εθνική Αντιπροσωπευτική Αρχή είναι ο Ψηφιακός Πρωταθλητής της Κύπρου, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Στέλιος Χειμώνας.

 

Στόχος του DARIAH είναι να διευκολύνει τη μακροχρόνια πρόσβαση και χρήση ευρωπαϊκών ψηφιακών ερευνητικών δεδομένων που αφορούν τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ