Ενδιαφέρει ερευνητές

Πρόσκληση υποψηφιοτήτων για τα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας 2014 ανακοίνωσε το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

Στόχος των Βραβείων είναι η ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και οι οποίοι έχουν να επιδείξουν σημαντικά και με διεθνή αναγνώριση αποτελέσματα, ενώ ειδικά για τους Νέους Ερευνητές, στόχος είναι και η έμπρακτη υποστήριξή τους για τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους.

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2014» απονέμεται σε διακεκριμένους ερευνητές με μακροχρόνια εμπειρία, που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και οι οποίοι με την υψηλής ποιότητας και υψηλού αντίκτυπου δραστηριότητά τους τιμούν την Κύπρο.

Για το 2014 το Βραβείο θα απονεμηθεί σε ερευνητή στον τομέα των Επιστημών Ζωής (Life Sciences), ενώ τα επόμενα έτη θα βραβευθούν ερευνητές από τους τομείς των Φυσικών Επιστημών και της Μηχανικής (Physical Sciences & Engineering) και τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Social Sciences & Humanities). Οι υποψήφιοι διακεκριμένοι ερευνητές θα πρέπει να προταθούν από άλλο άτομο ή φορέα, μέσω της διαδικασίας υπόδειξης υποψηφιότητας.

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2014» απονέμεται σε νέους ερευνητές οι οποίοι έχουν υλοποιήσει συγκεκριμένο έργο υψηλής ποιότητας, που έχει ολοκληρωθεί τα τελευταία τρία χρόνια πριν από την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού, σε μια από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική, Επιστήμες Ζωής, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Ερευνητικό έργο μπορεί να θεωρηθεί και η διδακτορική διατριβή των υποψηφίων, δεδομένου ότι έχει ολοκληρωθεί σε φορέα με έδρα την Κύπρο.

Δικαίωμα διεκδίκησης του «Βραβείου Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2014» έχουν ερευνητές που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και διαθέτουν περισσότερα από επτά έτη ερευνητικής εμπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τους μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού, ενώ το «Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 2014» απευθύνεται σε ερευνητές με λιγότερα από επτά έτη ερευνητικής εμπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τους τίτλου μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού Για τα χρονοδιαγράμματα και αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΙΠΕ: www.research.org.cy.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ