Βρε, βρε, για δες τας ρεκλάμας που βρήκα

Article featured image
Article featured image

Βρέθηκε πρόσφατα στα χέρια μου ένας τόμος της κυπριακής εφημερίδας «Εφημερίς», δυο γρόσια το φύλλο σημείωσε, με εκδόσεις της απ’ το 1950 έως το 1954.

 

Αφού πρώτα κούφανα τους πάντες γύρω μου διαβάζοντας φωναχτά τις μισές ειδήσεις του τόμου στην καθαρεύουσα, έκανα ένα σύντομο μπρέικ με τις τότε κυπριακές διαφημίσεις που φιλοξενούνταν στην «Εφημερίς».

Ενημερωθήκαμε λοιπόν για τις «νέαι αφίξεις», το «αγνόν» «εύθημον» και «οικονομικόν» σαπούνι της εποχής, πότε γίνονταν οι «καταθέσεις μετά τας εργάσιμους ώρας», πότε «διατυπώθησαν παράπονα περί ελλείψεως ζαχάρεως εις την αγοράν».

Γελάσαμε, συγκινηθήκαμε, λέω «Δεν βγάζουμε και καμιά φώτο να δει τας ρεκλάμας και ο υπόλοιπος κόσμος;».

Αναγνώστε υπεύθυνα, τοποθετώντας πέντε βιβλία στο κεφάλι για ορθότερη στάση του σώματος και παίρνοντας, βεβαίως-βεβαίως το κατάλληλο ύφος.

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ