Άσχετοι με την τεχνολογία οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα [κακές οι σχέσεις τους και με τις ξένες γλώσσες]

Article featured image
Article featured image

Kακές είναι οι σχέσεις των Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων με τα τεχνολογικά μέσα που τους παρέχονται στη δουλειά τους, καθώς προκύπτει πως δε γίνεται επαρκής χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του μητρώου μισθοδοτούμενων στον δημόσιο τομέα, το 64% των εργαζομένων αρνείται (ή δεν μπορεί ) να χρησιμοποιήσει e-mail και εξακολουθεί να κάνει χρήση χειρόγραφων εγγράφων για τη διεκπεραίωση των εργασιών.

Παράλληλα, η πλειοψηφία των υπαλλήλων δε γνωρίζει ξένες γλώσσες, με μόλις έναν στους τέσσερις να μιλάει αγγλικά, το 5,3% Γαλλικά και το 3,3% Γερμανικά. 

Η μεγάλη τέλος πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων είναι άντρες.  


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ