10 επαγγέλματα που αξιολογήθηκαν ως κακά

Μπορεί οι υψηλές χρηματικές απολαβές σε μια εργασία να αποτελούν ισχυρότατο κίνητρο, ωστόσο, δεν αρκούν μόνο αυτές για να αισθάνεται κάποιος εργαζόμενος ευτυχισμένος στον χώρο εργασίας του.

Η ιστοσελίδα «Career Bliss», η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της απασχόλησης και της εύρεσης εργασίας, πραγματοποίησε έρευνα ανάμεσα σε 25.000 αξιολογήσεις χρηστών για περισσότερα από 7.500 επαγγέλματα.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, κλήθηκαν να αξιολογήσουν το επάγγελμά τους με άριστα το πέντε στις παρακάτω κατηγορίες:


 • Ισορροπία προσωπικής-επαγγελματικής ζωής

 • Σχέση με τους συναδέλφους και το αφεντικό

 • Περιβάλλον εργασίας

 • Διαθέσιμοι εργασιακοί πόροι

 • Αμοιβή

 • Δυνατότητες εξέλιξης

 • Εταιρικές πολιτικές

 • Φήμη της εταιρείας

 • Καθημερινές υποχρεώσεις

 • Ελεγχος για το αποτέλεσμα της εργασίας

 •  

Αυτά είναι τα 10 επαγγέλματα που έλαβαν τις χειρότερες αξιολογήσεις:


 1. Υπάλληλος ασφάλειας

 2. Διευθυντής τράπεζας

 3. Λογιστής

 4. Υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών

 5. Γενικός διευθυντής

 6. Υπάλληλος πωλήσεων

 7. Υπάλληλος τεχνικής υποστήριξης

 8. Διευθυντής μάρκετινγκ

 9. Μάνατζερ πωλήσεων

 10. Χειριστής μηχανών


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ