Τι εξάγουμε και πού

Τα φάρμακα, οι πατάτες, το χαλούμι και οι χυμοί φρούτων είναι τα κυπριακά προϊόντα με τη μεγαλύτερη αξία στις εξαγωγές.

Σύμφωνα με το InBusiness, το σύνολο των εξαγωγών για το 2013 ανήλθε στα 716 εκ. ευρώ ενώ το μεγαλύτερο όγκο των εγχώριων εξαγωγών της Κύπρου κατέχουν συγκεκριμένα τα φάρμακα (28%), το χαλούμι (11%), διάφορα απορρίμματα (7%), οι πατάτες (7%), το τσιμέντο (5%), ο χρυσός (5%) και τα εσπεριδοειδή (3%).

Σημαντικό μέρος των εσόδων σε ξένο συνάλλαγμα πηγάζει από τις επανεξαγωγές, η αξία των οποίων μέσα στο 2013 ανήλθε 895 εκ.

Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ισραήλ και Αίγυπτος είναι οι κυριότερες αγορές που δέχονται τα κυπριακά προϊόντα, με τις Κίνα, Ιταλία, Γερμανία, Ρωσία και Ισπανία να ακολουθούν.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ