Προκηρύχθηκε το Μανιφέστο των Σταρταπάδων της Κύπρου

Το δικό τους Μανιφέστο διαμόρφωσαν και συνέταξαν οι σταρταπάδες του νησιού μας και πρόσφατα υπογράφηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

 


Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), ο εθνικός φορέας που είναι αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο, υπέγραψε το Κυπριακό Μανιφέστο για τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα (Cyprus Startup Manifesto).

Με την υπογραφή του Μανιφέστου, το ΙΠΕ επιβεβαίωσε τη στήριξή του για τη θέσπιση ενός πλαισίου για την υποστήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων στην Κύπρο, καθώς και τη βελτίωση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Σε δηλώσεις του κατά την υπογραφή του μανιφέστο, ο Πρόεδρος του ΙΠΕ Γεώργιος Γεωργίου είπε ότι «το Ίδρυμα στηρίζει έμπρακτα αυτή την προσπάθεια», και ότι «στα υπό σχεδιασμό Νέα Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας 2015-2020, θα περιλαμβάνονται Προγράμματα στοχευμένα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις».

Από την πλευρά της, η Σταυριάνα Κοφτερός, εκπρόσωπος του Cyprus Startup Manifesto είπε ότι «η Κύπρος περιλαμβάνεται ανάμεσα στις 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διαμορφώσει εθνικό Μανιφέστο για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος».

Καλωσορίζοντας την συμπερίληψη του Ιδρύματος στους φορείς που το έχουν προσυπογράψει, τόνισε παράλληλα και την ανάγκη για έμπρακτη συνεισφορά του ΙΠΕ στην υλοποίηση των στόχων του Μανιφέστου. 

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται πως τo ΙΠΕ υποστηρίζει ενεργά την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας τόσο μέσα από τα Προγράμματα Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης που απευθύνονται στις επιχειρήσεις όσο και μέσα από μια σειρά υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρει προς την επιχειρηματική κοινότητα μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας, πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης, παροχής στήριξης για συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα καθώς και πληροφόρησης για θέματα ευρωπαϊκής/εθνικής νομοθεσίας και πολιτικής.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ