Έρευνα καταγράφει τις απόψεις των νέων της Κύπρου

Η έρευνα που είχε ως θεματικές την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη νεανική απασχόληση και επιχειρηματικότητα, την κοινωνική ένταξη, τη συμμετοχή , τον εθελοντισμό, αλλά και τον τομέα «νέοι και κόσμος», πραγματοποιήθηκε από την εταιρία KPMG και έγινε στο πλαίσιο των ενεργειών για την αναδιάρθρωση του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

 


Article featured image
Article featured image


Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των νέων της Κύπρου, και η αποτύπωση των απόψεων και των αναγκών τους.


Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας θα αξιοποιηθούν από τον Οργανισμό Νεολαίας για τον καταρτισμό στρατηγικού πλάνου, αλλά και τον σχηματισμό ενός νέου λειτουργικού μοντέλου για να μπορέσει, με αυτό τον τρόπο, να συγχρονίσει τον βηματισμό του με τις σημερινές ανάγκες των νέων. Επιπρόσθετα, τα υπό αναφορά ευρήματα θα χρησιμοποιηθούν και προς τεκμηρίωση της πρότασης πολιτικής που ετοιμάζει ο Οργανισμός και θα υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο, για τον σχηματισμό εθνικής στρατηγικής για τη νεολαία. Μια στρατηγική που θα αποτυπώνει το εθνικό όραμα για τους νέους του τόπου και θα επιδιώκει την καθιέρωση μιας ολιστικής, διατομεακής προσέγγισης για την ενδυνάμωση των νέων της Κύπρου.

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα έχει εκπονηθεί σε παγκύπριο επίπεδο κατά την περίοδο Απρίλιος -Ιούνιος 2015, με τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο χορηγήθηκε στους νέους μέσω έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής.

Το δείγμα είχε μέγεθος 1,340 άτομα, λαμβάνοντας υπόψη στο δυνατό βαθμό την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται ο Οργανισμός (14-35 χρονών), την πληθυσμιακή κάλυψη κάθε πόλης, καθώς επίσης και τη φυλετική κατανομή στην Κύπρο.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των νέων, η έρευνα εστιάζει στα κύρια πεδία δράσης, όπως έχουν καθοριστεί από ψήφισμα του Συμβουλίου της ΕΕ για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018), και καλύπτει τις εξής θεματικές:

•        Εκπαίδευση και κατάρτιση

•        Νεανική απασχόληση και επιχειρηματικότητα

•        Κοινωνική Ένταξη

•        Συμμετοχή

•        Εθελοντισμός

•        Νέοι και κόσμοςΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΑ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ INFOGRAPHICS ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Εκπαίδευση και κατάρτιση

• Η ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο θεωρείται ελκυστική. Βασικοί λόγοι θεωρούνται η ενίσχυση της απασχολησιμότητας, η επαγγελματική εξέλιξη και η απόκτηση προσόντων για εισαγωγή σε υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης.

• Η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί ελκυστική επιλογή. Βασικοί λόγοι θεωρούνται η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων, η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και η απόκτηση προσόντων για περαιτέρω εκπαίδευση.

 

Νεανική απασχόληση και επιχειρηματικότητα

• Κύρια ανησυχία των νέων στην Κύπρο αναφορικά με την απασχόληση τους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους αποτελεί η έλλειψη θέσεων εργασίας στον τομέα σπουδών τους (52%), ενώ το 20% ανησυχεί ότι δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας γενικά.

• Οι νέοι σε ποσοστό 43% ανέφεραν ότι θα ήταν περισσότερο πρόθυμοι να δουλέψουν στο εξωτερικό για μικρό χρονικό διάστημα, ενώ ποσοστό 28% ανέφερε ότι θα ήταν πρόθυμο να εργαστεί στο εξωτερικό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποσοστό 22% δεν επιθυμεί να μεταβεί στο εξωτερικό για δουλειά.

• Ποσοστό 36% και 46% αντίστοιχα, ανέφερε ότι η καθοδήγηση που έχει λάβει κατά τη διάρκεια της σχολικής του εκπαίδευσης σε σχέση, τόσο με τις επιλογές περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης, όσο και με τις μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης θεωρείται πολύ περιορισμένη.

• Ποσοστό 45% ανέφερε ότι θεωρεί την προώθηση προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ως βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, ενώ ποσοστό 40% ανέφερε ότι θεωρεί σημαντική την παροχή δυνατοτήτων συνεχούς κατάρτισης.

• Ποσοστό 70% ανέφερε πως θα ήθελε να έχει την δική του επιχείρηση, αναφέροντας σαν κύριους λόγους τις ψηλότερες οικονομικές απολαβές, καθώς και το ότι δεν βρίσκει αλλού δουλειά.

• Ποσοστό 44% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι η καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας από το σχολείο, θα συνέβαλλε θετικά στην ενθάρρυνση ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τους νέους.

 

Κοινωνική ένταξη

• Κοινωνική ένταξη για την πλειοψηφία των νέων της Κύπρου σημαίνει η πρόσβαση σε ευκαιρίες και πόρους για συμμετοχή στην οικονομική ζωή.

• Οικονομικός είναι ο βασικός λόγος που αναγκάζει το 70% των νέων να διαμένουν με τους γονείς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

• Το 66% λαμβάνει οικονομική στήριξη από τους γονείς.

• Ποσοστό 55% ανέφερε ότι κύρια πρόκληση για την κοινωνική ένταξη των νέων αποτελεί η εξασφάλιση εισοδήματος και πόρων για αξιοπρεπή διαβίωση.

• Η οικονομική αυτονομία χαρακτηρίζεται ως πολύ σημαντική επιδίωξη. Η πιθανότητα πραγματοποίησης της επιδίωξης θεωρείται χαμηλή.

• Το άγχος για το μέλλον σε ποσοστό 32% και η ανεργία σε ποσοστό 26% είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι.

• Οι κύριες ομάδες που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό είναι οι άνεργοι (38%), οι νέοι των οποίων οι οικογένειες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας (22%), οι γυναίκες (18%) και τα άτομα με πνευματικές διαταραχές, χρόνια προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

 

Συμμετοχή

• Η πλειοψηφία των νέων έχει λάβει συμμετοχή σε πολιτικές εκλογές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την τελευταία δεκαετία.

• Το διαδίκτυο δεν αποτελεί κύριο μέσω πολιτικής τοποθέτησης.

• Το μεγαλύτερο κίνητρο για την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στα μέλη της κοινωνίας (ποσοστό 46%) αποτελεί η συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων.

• Η πλειοψηφία των νέων δεν έχει συμμετάσχει σε δραστηριότητες κάποιου οργανισμού κατά τον τελευταίο χρόνο.

 

Εθελοντισμός

• H πλειοψηφία των νέων (55%) δεν έχει συμμετάσχει σε οργανωμένες εθελοντικές δραστηριότητες.

• Ποσοστό 48% δεν έχει λάβει πιστοποιητικό ή επίσημη αναγνώριση για τη συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες.

• Η λήψη πιστοποιητικού, διπλώματος ή επίσημης αναγνώρισης αποτελεί κίνητρο για συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες.

• Η λήψη Τίτλου / Διπλώματος θεωρείται ο καλύτερος τρόπος επικύρωσης της μάθησης που αποκτήθηκε μέσω εθελοντισμού.

• Κύριο όφελος συμμετοχής σε εθελοντικές δραστηριότητες αποτελεί η ενίσχυση της διαπροσωπικής επικοινωνίας.

 

Οι νέοι και ο κόσμος

• H πλειοψηφία των νέων δεν έχει συμμετάσχει σε δραστηριότητες με σκοπό την ενθάρρυνση της συνεργασίας με τη νεολαία άλλων χωρών.

• Κύριος λόγος για τη μη συμμετοχή σε δραστηριότητες με σκοπό την ενθάρρυνση της συνεργασίας με τη νεολαία άλλων χωρών αποτελεί η μη διάθεση σχετικής πληροφόρησης.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ