Εργαστήρι για την κοινωνική καινοτομία

Την Κοινωνική Καινοτομία εισάγει στα νέα Προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας 2015-2020 το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), με στόχο την αξιοποίηση νέων ιδεών για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.

 


Article featured image
Article featured image

H Κοινωνική Καινοτομία, ως έννοια, περιγράφει την ανάπτυξη νέων ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, τεχνολογιών, μοντέλων και στρατηγικών που μπορούν να τύχουν αξιοποίησης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες σχέσεις και συνεργασίες ανάμεσα σε κοινωνικούς και άλλους εταίρους. Η κοινωνική πτυχή των δραστηριοτήτων έγκειται τόσο στην προσέγγιση/μέθοδο που υιοθετείται για την υλοποίησή τους, όσο και στον κοινωνικό χαρακτήρα που έχουν τα αποτελέσματά τους.

Στο πλαίσιο της τελικής διαμόρφωσης του σχετικού Προγράμματος, το ΙΠΕ προσκαλεί το κοινό στο εργαστήρι που διοργανώνει με θέμα την «Κοινωνική Καινοτομία», την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015, στις 8:30 - 11:30 πμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΙΠΕ (ισόγειο κτιρίου ΙΠΕ, Λεωφόρος Στροβόλου 123, Λευκωσία) κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνει παρουσίαση του νέου Προγράμματος  και συζήτηση με τους ενδιαφερομένους.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα γίνει μια ανασκόπηση στο θεωρητικό υπόβαθρο της Κοινωνικής Καινοτομίας, σε μέτρα πολιτικής και διαθέσιμα εργαλεία υποστήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και σε παραδείγματα εφαρμογής, μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις. Για τον σκοπό αυτό έχει προσκληθεί ως εμπειρογνώμονας από το εξωτερικό η κα Gwendolyn Carpender από το Danish Technological Institute.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους για τα θέματα της Κοινωνικής Καινοτομίας, καθώς και δυνητικούς συμμετέχοντες στο νέο Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία» του Ιδρύματος, μεταξύ άλλων, εκπροσώπους εθελοντικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων, ακαδημαϊκών και ερευνητικών οργανισμών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, τμημάτων και διευθύνσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα με δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα, συνδέσμων και άλλων οργανωμένων κοινωνικών συνόλων, κοινωνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων με ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς.

 

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ