Κολοκάσι και γλυκό τριαντάφυλλο πάνε για κατοχύρωση

Δύο ακόμη ονόματα που αφορούν κυπριακά προϊόντα, έστειλε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καταχώρηση.

 


Article featured image
Article featured image

Πρόκειται για το «Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού» για καταχώρηση ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη και το «Κολοκάσι Σωτήρας», «Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας» ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης.

Οι δύο αιτήσεις θα τύχουν εξέτασης σε κοινοτικό επίπεδο και εφόσον εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για υποβολή τυχόν ενστάσεων από άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες πριν την τελική καταχώρησή τους στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών, καταλήγει η επίσημη ανακοίνωση.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ