Η σχέση της Κύπρου με το ίντερνετ

Στην 22η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ, με συνολική βαθμολογία 0,39 και κάτω από το μέσο όρο, κατατάσσεται η Κύπρος σε ό,τι αφορά τον δείκτη DESI 2015, το νέο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index), που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν μάλιστα ότι το 28% των Κυπρίων δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο.

Από την όλη έρευνα προκύπτει παράλληλα ότι η Κύπρος είναι η χώρα με την ακριβότερη βασική ευρυζωνική σύνδεση στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, «ένας Κύπριος που επιθυμεί να γίνει συνδρομητής σε ευρυζωνική σύνδεση πρέπει να δαπανήσει κατά μέσο όρο το 3% του ακαθάριστου εισοδήματός του» τη στιγμή που ο συνολικός μέσος όρος της ΕΕ κυμαίνεται στο 1,3%.

Η ομάδα χωρών με χαμηλές επιδόσεις περιλαμβάνει τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Κροατία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία.

Για την Κύπρο σημειώνεται πως όλα τα κυπριακά νοικοκυριά έχουν πρόσβαση σε σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες, αλλά το 32% δεν έχει ακόμη συνδρομή σε αυτές, κατάσταση που «περιορίζει την ικανότητα της Κύπρου να αξιοποιήσει τα οφέλη της ψηφιακής οικονομίας».

«Η Κύπρος υστερεί από πλευράς ζήτησης: το 28% του πληθυσμού δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο και μόλις το 48% διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες (αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, χρησιμοποίηση εργαλείων επεξεργασίας, εγκατάσταση νέων συσκευών κ.λπ.)» σημειώνεται.

Το θετικό στοιχείο της Κύπρου είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, όπου έχει καλύτερη επίδοση από την ΕΕ στο σύνολό της. Δίκτυα που μπορούν να παρέχουν ταχεία σύνδεση (τουλάχιστον 30 Mbps) είναι διαθέσιμα στο 77% των κυπριακών νοικοκυριών (έναντι 62% στην ΕΕ). Ωστόσο, η αφομοίωση είναι πολύ χαμηλή, δεδομένου ότι μόνο το 4,4% των συνδρομητών για σταθερό διαδίκτυο αφορούν συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

πως προκύπτει από την έρευνα, οι Κύπριοι που επισκέπτονται το διαδίκτυο επιδίδονται σε διάφορες δραστηριότητες. Σε σύγκριση με άλλες παραμέτρους, αυτό είναι το σκέλος στο οποίο η Κύπρος έχει τις καλύτερες επιδόσεις. Έχει βαθμολογηθεί με 0,42 και βρίσκεται στη 14η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Σημειώνεται ότι οι Κύπριοι φαίνεται πως αποφεύγουν κυρίως να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις συναλλαγές τους, καθώς η Κύπρος υστερεί τόσο στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές όσο και στις ηλεκτρονικές αγορές.

Πιο αναλυτικά, οι Κύπριοι χρήστες του διαδικτύου διαβάζουν τις ειδήσεις ηλεκτρονικά (72%), ακούν μουσική, βλέπουν ταινίες και παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια (55%), χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να επικοινωνούν μέσω φωνητικών κλήσεων ή βιντεοκλήσεων (59%) ή μέσω κοινωνικών δικτύων (72%). Επίσης λαμβάνουν περιεχόμενο βίντεο χρησιμοποιώντας τις ευρυζωνικές τους συνδέσεις (μέσω της υπηρεσία Βίντεο κατά Παραγγελία ή μέσω της διαδικτυακής τηλεόρασης IPTV – 20%). Όσον αφορά τις περισσότερες από τις δραστηριότητες αυτές οι Κύπριοι κάνουν μεγαλύτερη χρήση του διαδικτύου σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ.

Ωστόσο, μπορεί οι Κύπριοι να είναι ενθουσιώδεις χρήστες του διαδικτύου για τις παραπάνω δραστηριότητες, δείχνουν όμως μεγάλη απροθυμία να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συναλλαγή, πιθανώς λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά των Κυπρίων χρηστών του διαδικτύου που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες (35%) ή πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές (38%) είναι πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (57% και 63% αντίστοιχα).

«Αυτή είναι και η κυριότερη πρόκληση για την Κύπρο σε σχέση με τη χρήση του διαδικτύου από τους πολίτες της, καθώς η ψηφιακή οικονομία τροφοδοτείται εν μέρει από τη χρήση του διαδικτύου από τους πολίτες» σημειώνεται.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ