Ποινικοποιήθηκε η «πυραμίδα»

Αδίκημα η οργάνωση, λειτουργία ή προώθηση σχεδίου τύπου πυραμίδας και η παρακίνηση ή απόπειρα παρακίνησης άλλου προσώπου να συμμετάσχει σε τέτοιο σχέδιο.

 


Article featured image
Article featured image

Αυτό, ψήφισε ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής, τροποποιώντας τον ποινικό κώδικα.

Το αδίκημα επισύρει ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή/και χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ ή/και τις δύο ποινές.

Ο όρος «σχέδιο προώθησης πυραμίδας» ορίζεται ως το σχέδιο με βάση το οποίο πρόσωπο καταβάλλει αντάλλαγμα ή παραχωρεί δώρο σε χρήματα ή σε χρηματικά αποτιμώμενο είδος βασισμένο σε παραπλανητική ή ψευδή υπόσχεση, δήλωση, παράσταση ή πρόβλεψη ότι θα λάβει αντάλλαγμα που κατά κύριο λόγο οφείλεται στη σύσταση νέων προσώπων εκ μέρους του ή εκ μέρους άλλων προσώπων, για να συμμετάσχουν στο σχέδιο.

Για σκοπούς στοιχειοθέτησης αδικήματος, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο:

-το αντάλλαγμα ή το δώρο που δόθηκε ή προβλέπεται να δοθεί ανάλογα με την περίπτωση έχει δοθεί ή αναμένεται να δοθεί εντός της Δημοκρατίας ή σε άλλη χώρα ή

-το αντάλλαγμα ή το δώρο αποτελούσε τη μόνη προϋπόθεση που έπρεπε να πληρούται, προκειμένου ένα πρόσωπο να συμμετάσχει ή να δικαιούται να συμμετάσχει στο σχέδιο ή να δικαιούται να λάβει αντάλλαγμα σύμφωνα με το σχέδιο, ή

-η διευθέτηση ή η συμφωνία για συμμετοχή σε σχέδιο πυραμίδας έχει γίνει εγγράφως.

Σε περίπτωση που το σχέδιο προβλέπει την προμήθεια προϊόντος, κατά την ποινική διαδικασία λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες, με σκοπό να καθοριστεί κατά πόσο η ευκαιρία για τη λήψη ανταλλάγματος οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σύσταση νέων προσώπων για συμμετοχή στο σχέδιο:

- η έμφαση η οποία δίδεται κατά την προώθηση του σχεδίου στην απόκτηση του προϊόντος για συμμετοχή στο σχέδιο.

- η αναλογία μεταξύ του ανταλλάγματος και της αξίας του προσφερόμενου προϊόντος ή άλλου συγκρίσιμου προϊόντος που διατίθεται αλλού.

Παρέχεται η δυνατότητα στο πρόσωπο που διώκεται να προβάλει ισχυρισμούς για τη νομιμότητα του σχεδίου και το δικαστήριο αποφασίζει επί του θέματος αυτού στη βάση του ισοζυγίου των πιθανοτήτων


inbusiness

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ