Κυκλοφορούν κλεμμένα αυτοκίνητα στην κυπριακή αγορά

Στην κυπριακή αγορά, έχουν εντοπιστεί μεταχειρισμένα οχήματα, τα οποία είτε είναι προϊόν κλοπής, είτε έχουν παραποιημένο τον αριθμό πλαισίου, είτε συνοδεύονται από πλαστά έγγραφα.

 


Article featured image
Article featured image

Σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, τα οχήματα αυτά, που στην πλειονότητά τους είναι οχήματα πολυτελείας, δεν θα γίνονται αποδεκτά για εγγραφή στο Μητρώο του Εφόρου Μηχανοκίνητων Οχημάτων έστω και αν έχουν καταβληθεί οποιοιδήποτε φόροι, τέλη ή/ και δασμοί.

Το κοινό που προτίθεται να προβεί σε αγορά μεταχειρισμένου οχήματος καλείται «να προβαίνει στους απαραίτητους έλεγχους/ ενέργειες όπως έλεγχο ταυτότητας, έλεγχο αυθεντικότητας συνοδευτικών εγγράφων και συγκριτική τιμή πώλησης».

Επίσης, προτρέπονται οι εμπορευόμενοι τέτοιων οχημάτων να προβαίνουν στους ίδιους πιο πάνω ελέγχους / ενέργειες προτού αγοράσουν, ή μεταφέρουν στην Κύπρο μεταχειρισμένα οχήματα και προτού καταβάλουν οποιουσδήποτε φόρους τέλη ή/ και δασμούς οχήματος.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ