Συνεργασία Δήμου Λευκωσίας και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Δρ. Κώστας Γουλιάμος, υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας, την Τρίτη 28 Ιουλίου, στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

 


Article featured image
Article featured image

Η συμφωνία υπεγράφη σε συνέχεια κοινής απόφασης του Δήμου Λευκωσίας και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου με στόχο την εδραίωση της συνεργασίας και την ενίσχυση των σχέσεων των δύο οργανισμών, την προαγωγή των δραστηριοτήτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και την αξιοποίηση των εμπειριών του Δήμου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου αντίστοιχα προς κοινό όφελος.

Η συνεργασία αυτή στοχεύει ακόμη περισσότερο προς όφελος των δημοτών και της πόλης γενικότερα.

Η συμφωνία προνοεί τη συμμετοχή και συνεργασία του Δήμου Λευκωσίας και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε επιστημονικά και εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα για υπηρεσίες, σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και τη συνδιοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων, εργαστηρίων ενημερωτικού, ερευνητικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού σε θέματα κοινών τομέων δραστηριότητας. 

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, τόσο ο Δήμος Λευκωσίας όσο και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα αξιοποιούν τις υποδομές, τα μέσα και την τεχνογνωσία που διαθέτουν, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που προνοούνται.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ