Πωλείται το αγρινό;

Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την αρμόδια Επιτροπή όπως διερευνήσει κατά πόσο υφίστανται ρεαλιστικές και αποδεκτές από το κράτος συνθήκες επίτευξης συμφωνίας με βάση το εκδηλωθέν ενδιαφέρον, αναφορικά με την αδειοδότηση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων των Κυπριακών Αερογραμμών.

 


Article featured image
Article featured image

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΚΥΠΕ, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Έφορο Αποκρατικοποιήσεων, σε περίπτωση που τα συμπεράσματα της Επιτροπής θα είναι θετικά, όπως προχωρήσει στη διαδικασία πρόσληψης χρηματοοικονομικού και νομικού συμβούλου με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, καθώς και για τη συνέχιση της εκτέλεσης και διαχείρισης της υπόλοιπης διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Βίκτωρας Παπαδόπουλος είπε ότι «ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος ήταν και ο εισηγητής της πρότασης, εξουσιοδοτήθηκε η συσταθείσα Επιτροπή όπως επιπρόσθετα διερευνήσει κατά πόσο υφίστανται ρεαλιστικές και αποδεκτές για το κράτος συνθήκες επίτευξης συμφωνίας, με βάση το εκδηλωθέν ενδιαφέρον το οποίο πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας».

Προς το σκοπό αυτό, συνέχισε, η Επιτροπή θα διαθέσει στους ενδιαφερόμενους προσχέδιο των όρων συμφωνίας αδειοδότηση, (όροι) οι οποίοι θα βασίζονται στη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Κυπριακών Αερογραμμών κατά το 2014 και την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης των σχετικών λογοτύπων και εμπορικών σημάτων.

Στη συνέχεια θα τους ζητήσει να υποβάλουν τυχόν σχόλια ή/και παρατηρήσεις καθώς και, ενδεχομένως, τη μη δεσμευτική προσφορά τους.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ