Εργαστήριο για το πως φτιάχνονταν οι δόμες

Εργαστήριο για τη σπουδαία και πολύ κυπριακή τέχνη της αποκατάστασης των ξερολιθιών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου στην Άλωνα.

 


Οι αναβαθμίδες με τοίχους ξερολιθιάς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου της κυπριακής υπαίθρου καθώς και πλούτο πολιτιστικής κληρονομίας.

Οι κατασκευές αυτές στηρίζονται σε τεχνογνωσία που χάνεται στα βάθη των αιώνων ενώ ταυτόχρονα συνάδουν με τις σύγχρονες απαιτήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, αφού χρησιμοποιούνται «καθαρά» υλικά προσαρμοσμένα στις τοπικές και οικολογικές απαιτήσεις.

Επιπρόσθετα, οι ξερολιθιές αποτελούν μια μακροχρόνια παράδοση αυτοσυντήρησης για τις ορεινές κοινότητες, αφού προστατεύουν τα εδάφη από τη διάβρωση.

Ωστόσο, η τεχνογνωσία της ξερολιθιάς σήμερα κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Ο κίνδυνος αυτός προέρχεται τόσο από την εγκατάλειψη της γεωργίας όσο και από την έλλειψη ευαισθητοποίησης για την αξία και συντήρηση αυτού του πολιτιστικού πλούτου.

Με πρωτοβουλία των τοπικών αρχών της περιοχής της Πιτσιλιάς και του Ινστιτούτου Κύπρου, διοργανώνεται μια σειρά εργαστηρίων, με σκοπό τη διάδοση της παραδοσιακής τεχνοτροπίας και κατ' επέκταση τη συντήρηση των ξερολιθιών που κινδυνεύουν να καταστραφούν.

Στα εργαστήρια αυτά, οι μάστορες της πέτρας θα εξηγούν τις ορθές πρακτικές και θα προβούν, μαζί με τους συμμετέχοντες, σε αποκατάσταση ξερολιθιών εν είδη παραδείγματος προς μίμηση.

Το δεύτερο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 στην Άλωνα.

Θα προηγηθεί παρουσίαση των ορθών πρακτικών αποκατάστασης των ξερολιθιών από την Αρχιτέκτονα και Μηχανικό Περιβάλλοντος Αντωνία Θεοδοσίου.

Ως χώρος συνάντησης έχουν καθοριστεί τα γραφεία ΣΠΕ στην Άλωνα στις 8:30 π.μ.

 

Το εργαστήριο είναι ανοιχτό προς το κοινό. 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ