Πόσο καλά ελληνικά ξέρεις;

Αν πιστεύεις πως τα ελληνικά σου είναι πολύ καλά, τότε μπορείς να λάβεις μέρος στις εξετάσεις που διοργανώνει το Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για απόκτηση πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

 


Article featured image
Article featured image

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος είτε μόνο στη γραπτή εξέταση, είτε στην γραπτή και προφορική.

1. Γραπτή Εξέταση: Σκοπός της είναι η Πιστοποίηση Επάρκειας στην Ελληνική Γλώσσα, προσόν το οποίο είναι δυνατόν να απαιτηθεί για πρόσληψη ή προαγωγή από διάφορες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία στη Γραπτή Εξέταση τουλάχιστον 50%.

2. Γραπτή και Προφορική Εξέταση: Η εξέταση αυτή απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς που δεν κατέχουν απολυτήριο Εξατάξιου Δημόσιου Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, αλλά και σε άτομα που επιθυμούν για άλλους λόγους να λάβουν μέρος και στην προφορική εξέταση. Σημειώνεται ότι επιτυχών στη συγκεκριμένη εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία 50%, τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική εξέταση.

 

Η εξέταση και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις θα είναι επιπέδου Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας. Τόσο η γραπτή εξέταση, όσο και η προφορική εξέταση θα διεξαχθούν σε χώρους που θα ανακοινωθούν αργότερα από την Υπηρεσία Εξετάσεων. 

 

Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως ακολούθως:

A. Γραπτή Εξέταση

Σάββατο, 5 Μαρτίου, 9.30  – 12.00

 

B. Προφορική Εξέταση

Δευτέρα, 7 Μαρτίου, μέχρι Παρασκευή, 11 Μαρτίου

 

(Η ακριβής ημερομηνία και η ώρα εξέτασης θα σταλεί έγκαιρα με προσωπική επιστολή στον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά).

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού μέχρι και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου, από τις 08.30, μέχρι τις 15.00.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, www.moec.gov.cy/ypexams (Υπηρεσία Εξετάσεων-Έντυπα) ή από τα Γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

Για περισσότερες πληροφορίες: 22800744, 22800626 και 22800755

 

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ