Διαγωνισμός συγγραφής με έπαθλο 1000€

Το Υπουργείο Οικονομικών προκηρύσσει Βραβείο Μικρού Δοκιμίου για την περίοδο 2016-2017.

 


Article featured image
Article featured image

Το εν λόγω Βραβείο απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 μέχρι 25 και έχει χρηματικό έπαθλο €1.000.

Η γλώσσα γραφής θα είναι η ελληνική, ή η αγγλική και το μέγεθος του δοκιμίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις.

Η περίληψη του δοκιμίου θα πρέπει να είναι και στις δύο γλώσσες.

Το δοκίμιο θα πρέπει να αναφέρεται σε μια από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

*δημόσια οικονομικά

*πολιτική μισθών

*διεθνές εμπόριο

*χρηματοοικονομικά/νομισματικά/συναλλαγματικά

*κοινωνικοοικονομικά

*εργασιακά

*Ευρωπαϊκή Ένωση

*Ευρωπαϊκή Οικονομία

*φορολογική πολιτική

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν το σχετικό έντυπο υποβολής υποψηφιότητας, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου έως και τις 31/03/2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 22601231 ή 22601192.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ