Η ΕΠΠ μας καλεί να υπογράψουμε για την προστασία του παραδοσιακού γάμου

«Ο αυξανόμενος κατακερματισμός των εννοιών της ‘οικογένειας’ και του ‘γάμου’ δημιουργεί πρόβλημα στην ΕΕ. Η νομοθεσία της ΕΕ αναφέρεται σε αμφότερους τους όρους, ωστόσο η έννοιά τους είναι ολοένα πιο ασαφής, και υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί στις διάφορες Οδηγίες της ΕΕ».

 


Article featured image
Article featured image

Με στόχο και σκοπό να προστατεύσει τον παραδοσιακό γάμο και την κλασσική σύνθεση της οικογένειας «Μπαμπάς, μαμά και παιδί», η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ανέλαβε δράση μέσω διαδικτύου για να κατοχυρώσει την πραγματική έννοια της οικογένειας, όπως εκείνη την αντιλαμβάνεται.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα υποστηρίζουν ο γάμος είναι η ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας και η οικογένεια βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο γάμο και/ή στους απογόνους.

Η διαδικτυακή πρωτοβουλία για την κατοχύρωση του γάμου, προτείνει τη διόρθωση της κατάστασης με την υιοθέτηση ενός ορισμού των δύο όρων σε επίπεδο ΕΕ , που να είναι συμβατός με τη νομοθεσία όλων των κρατών μελών.

«Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών επιδιώκει την υποστήριξη σας για την προστασία του γάμου και της οικογένειας στην Ευρώπη. Σήμερα οι νόμοι σε ορισμένες χώρες δεν προστατεύουν πλέον την ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας η οποία εγγυάται ότι ένα παιδί έχει μια μητέρα και έναν πατέρα.

Ας αναλάβουμε  δράση για να εμποδίσουμε την ΕΕ να επιβάλει τέτοιους επανακαθορισμούς  για όλα τα κράτη μέλη.

Ο γάμος είναι μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας και η οικογένεια στηρίζεται στο γάμο ή / και τη γονεϊκή ιδιότητα.

Παρακαλούμε υποστηρίξτε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ‘Μαμά, τον Μπαμπά & τα Παιδιά’ με την υπογραφή σας τώρα στο σημείο συλλογής υπογραφών (θα χρειαστείτε τον αριθμό ταυτότητας σας για υπογραφή) . Το μέλλον των παιδιών μας και των επόμενων  γενεών είναι στα χέρια σας».

Αν το επιθυμείτε μάλιστα μπορείτε να κατεβάσετε τη φόρμα υποβολής, σε έντυπη μορφή και να την αποστείλετε ταχυδρομικός.

  

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο, και εξακολουθεί να είναι ακόμα ενεργή ενώ μέχρι στιγμής έχουν εκφράσει τη στήριξη τους 137.914 άτομα, ενώ στόχος των διοργανωτών είναι το 1.000.000.

Αν και πάλι δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς στηρίζουν αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχει και μια εξήγηση λεξικού για την κάθε έννοια, για να γίνει πιο ξεκάθαρο.

Γάμος: Μια μόνιμη και πιστή ένωση του άνδρα και της γυναίκας με σκοπό την ίδρυση μιας οικογένειας

Οικογένεια: Ένας πατέρας, μια μητέρα και τα παιδιά τους.

Οικογενειακή σχέση: Η έννομη σχέση μεταξύ δύο συζύγων ή μεταξύ ενός γονέα και ενός παιδιού.

 

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ