Τι συμβαίνει με το κυπριακό πορτοκάλι;

Τα εσπεριδοειδή εξακολουθούν να αποτελούν τη σημαντικότερη δενδροκομική καλλιέργεια της Κύπρου, με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. Το δε πορτοκάλι σαν εδώδιμο φρούτο αλλά και σαν χυμός καταλαμβάνει τη πρώτη θέση στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια σημειώνεται στη Κύπρο μια συνεχής και σημαντική μείωση της παραγωγής πορτοκαλιού και της καλλιεργούμενης έκτασης.

 


Article featured image
Article featured image

Σε Ημερίδα που οργάνωσε το ΤΕΠΑΚ, όπου χορηγός ήταν ΚΕΑΝ, με τίτλο «Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στην βιομηχανία των εσπεριδοειδών: Προσυλλεκτικοί παράγοντες, Φυτοπροστασία -Φυσιολογικές Διαταραχές», συμμετείχαν ο Δρ. Leandro Pena και η Δρ. Maria Teresa Lafuente και ο Δρ. Γεώργιος Μαγγανάρης, Δρ. Λουκά Κανέτης, Δρ. Μενέλαος Σταυρινίδης.

Φιλοξενούμενοι και καθηγητές του ΤΕΠΑΚ, ανάλυσαν τους παράγοντες που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση της εσπεριδοκαλιέργειας σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο.


Η γεύση και το έντονο χρώμα του κυπριακού πορτοκαλιού είναι μοναδικά ένεκα των κλιματολογικών συνθηκών της Κύπρου.


Βασικά συμπεράσματα ημερίδας

Αν και η εσπεριδοκαλιέργεια αποτελεί τη σημαντικότερη δενδροκομική καλλιέργεια της Κύπρου, ωστόσο η σημαντική μείωση  της παραγωγής που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια είναι ανησυχητική. Η παγκόσμια βιομηχανία εσπεριδοειδών απειλείται σοβαρά σήμερα από ασθένειες που κατά τα τελευταία 15 χρόνια, απειλούν τα σημαντικά παγκόσμια κέντρα εσπεριδοκαλιέργειας. Τα δε προγράμματα γενετικής βελτίωσης των εσπεριδοειδών εστιάζουν κυρίως στην αντιμετώπιση των αιτιών που τα απειλούν και στην αναβάθμιση της ποιότητας τους.

 Ακόμα στη Κύπρο η αξία της γης, οι υπαλλακτικές χρήσεις της γης και τα κόστη παραγωγής και η μη ανταγωνιστικότητα σε σημαντικές αγορές, έχουν συντείνει στη μείωση του ενδιαφέροντος για συνέχιση της εσπεριδοκαλιέργειας με αποτέλεσμα την αποψίλωση σημαντικών  υφιστάμενων εκτάσεων. Η δε γήρανση του πληθυσμού που ασχολείται στην ύπαιθρο υποβαθμίζει την καλλιέργεια και την ποιότητα της παραγωγής. Στην έλλειψη κινήτρων και μέτρων στήριξης τόσο από το κράτος όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η  εσπεριδοκαλιέργεια οδηγείται σε μαρασμό.

Μετά τον πράσινο τρυγητό  του 2014 και 2015 η βιομηχανία μας στερήθηκε το 50% των ποσοτήτων των φρούτων για χυμοποίηση που διαχρονικά απορροφούσε. Ενδεικτικά η παραγωγή σε τόνους φρέσκου φρούτου ήταν:

2001  54,223

2006  25,243

2015  32,796

Η ΚΕΑΝ με ανησυχία επισημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της μείωσης της παραγωγής του κυπριακού πορτοκαλιού και της καλλιεργούμενης έκτασης σε πολλαπλά επίπεδα: στη γεωργία, την κατανάλωση, την οικονομία και στη βιομηχανία. Ακόμα, στο φυσικό περιβάλλον, στην μείωση του πρασίνου με περιβαλλοντικές επιπτώσεις και στην μείωση της μοναδικού πλεονεκτήματος της Κύπρου σαν ποιότητα. Να τονιστεί το σημαντικό όφελος της εσπεριδοκαλιέργειας ιδιαίτερα στην ύπαιθρο. Οι δε αυξανόμενες ανάγκες της βιομηχανίας θα πρέπει να αντικατασταθούν με αντίστοιχες ποσότητες από χώρες με ίδια χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα σημαντικά ποσά να εκρέουν από την κυπριακή οικονομία.


Η γήρανση του πληθυσμού που ασχολείται στην ύπαιθρο υποβαθμίζει την καλλιέργεια και την ποιότητα της παραγωγής.


Τα πλεονεκτήματα της Κύπρου όμως είναι ισχυρά όπλα για να μπορέσει να συνεχίσει η παραγωγή με τη αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και το ισχυρό brand name στις αγορές του εξωτερικού. Η γεύση και το έντονο χρώμα του κυπριακού πορτοκαλιού είναι μοναδικά ένεκα των κλιματολογικών συνθηκών της Κύπρου. Ως γεωγραφική θέση δε η Κύπρος προσφέρεται για εξαγωγές σε ένα ευρύ φάσμα προορισμών.

Συντείνουν επίσης και στη τελική ποιότητα των χυμών και άλλων προϊόντων μας που καταξιώνουν εταιρείες όπως η την ΚΕΑΝ στις διεθνείς αγορές.

 Πρωτεργάτης η ΚΕΑΝ στη διάσωση της εσπεριδοκαλιέργειας στη

Η ΚΕΑΝ δεν παρακολουθεί με απάθεια αλλά ενεργοποιείται  για να ευαισθητοποιήσει για αυτή την φθίνουσα πορεία του κυπριακού πορτοκαλιού με τις μεγάλες επιπτώσεις στην γεωργία, οικονομία και το περιβάλλον. Η ΚΕΑΝ αναλαμβάνει δράση με την ακαδημαϊκή κοινότητα, συντονισμένη με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγκεκριμένα με το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων για σκοπούς εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της εσπεριδοκαλιέργειας ειδικά για την παραγωγή των αναγκαίων ποσοτήτων για βιομηχανική χρήση. Απώτερος στόχος η κινητοποίηση για εκπόνηση μίας πολυετούς εθνικής στρατηγικής για τα εσπεριδοειδή.

Ο Γεν. Διευθυντής της ΚΕΑΝ Μάριος Κασάπης δηλώνει: «Με την αρχή της φετινής εποχής χυμοποίησης στο εργοστάσιο στη Λεμεσό, η ΚΕΑΝ προχωρεί σε ακόμα μια προσπάθεια διάσωσης και συνέχισης της εσπεριδοκαλιέργειας στη Κύπρο, με πρωτοποριακές κινήσεις και έχει ήδη συνάψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες με υφιστάμενους παραγωγούς και συνεργασίες με επενδύσεις σε νέες καλλιέργειες με σύγχρονες μεθόδους φύτευσης και άρδευσης για να συνεχίσει να έχει σταθερή πηγή κατάλληλης πρώτης ύλης από φρέσκα Κυπριακά πορτοκάλια για τα προϊόντα της, που την καθιέρωσαν τα τελευταία 68 χρόνια». 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ