Τι να έχετε υπόψη σας σε σχέση με τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια

Κάποιοι στόλισαν ήδη, άλλοι πάλι θα περιμένουν τον Δεκέμβρη για να βγάλουν δέντρο, στολίδια και λαμπιόνια στο σαλόνι.

 


Article featured image
Article featured image

Συνήθως όμως κάθε χρόνο, και μην το αρνηθείτε, όλοι ζούμε το ίδιο ‘δράμα’, βάζουμε τα λαμπιόνια όμορφα και καλά στο δέντρο όλο περηφάνια, και μόλις δοκιμάσουμε να τα ανάψουμε για να δούμε το φως το αληθινό, διαπιστώνουμε πώς από πέρυσι μέχρι φέτος έχουν καεί τα μισά λαμπιόνια.

Επειδή λοιπόν και φέτος, οι πλείστοι από μας θα τρέξουμε να αγοράσουμε καινούργια λαμπιόνια, και επειδή κάθε χρόνο προκύπτουν διάφορα θέματα ασφαλείας, με το συγκεκριμένο είδος το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, εξέδωσε ανακοίνωση με συμβουλές σχετικά με την ορθή αγορά, αλλά και την ασφαλή χρήση των συγκεκριμένων φωτιστικών.

Παράλληλα το Τμήμα, ως η αρμόδια Αρχή για την εποπτεία της αγοράς σε θέματα ασφάλειας ηλεκτρικών προϊόντων, διενεργεί ήδη ελέγχους στην αγορά σχετικά με τα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά φωτιστικά τύπου αλυσίδα.  

 

Τι να προσέξετε όταν αγοράζετε λαμπιόνια:

·Αγοράζετε τα φωτιστικά από επώνυμες επιχειρήσεις επειδή αναμένεται ότι τηρούν τα βασικά πρότυπα ασφάλειας.

·Πριν από την αγορά των φωτιστικών, βεβαιώνεστε ότι αυτά:

(α) Φέρουν τη σήμανση CE, η οποία τοποθετείται με ανθεκτική ετικέτα στο καλώδιο.

(β) Φέρουν σημάνσεις με τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Στα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται η τάση λειτουργίας, και ο βαθμός προστασίας από διείσδυση ξένων στερεών αντικειμένων και από επιβλαβή διείσδυση νερού (IP).

(γ) Φέρουν το όνομα ή το εμπορικό ή το βιομηχανικό σήμα του κατασκευαστή.

(δ) Φέρουν τον τύπο ή το μοντέλο της συσκευής. Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι: εμφανείς, ευανάγνωστες, ανθεκτικές και να μην αφαιρούνται εύκολα.

(ε) Συνοδεύονται με οδηγίες ασφάλειας, χρήσης και λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα.

(στ) Συνοδεύονται από σχετική πληροφόρηση, στην περίπτωση που είναι κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.

(ζ) Είναι κατάλληλα για τάση λειτουργίας 230 V ή συνοδεύονται από κατάλληλο μετασχηματιστή.

(η) Διαθέτουν τριπολικό ρευματολήπτη ή φέρουν κατάλληλο ασφαλή μετατροπέα ή προσαρμογέα.

 

Για ασφαλή χρήση των φωτιστικών να βεβαιώνεστε ότι:

(α) Δεν έχουν οποιοδήποτε εμφανές ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.

(β) Δεν έχουν υποστεί φθορές, λόγω προηγούμενης χρήσης.

(γ) Έχουν ενσωματωμένους όλους τους λαμπτήρες στην αλυσίδα. Σε περίπτωση αντικατάστασής τους, οι λαμπτήρες πρέπει να αντικαθίστανται με λαμπτήρες του ίδιου τύπου.

(δ) Τα σημεία στερέωσης των καλωδίων είναι αξιόπιστα.

(ε) Τίθενται εκτός λειτουργίας, κατά τις ώρες απουσίας σας από το σπίτι καθώς και κατά τις ώρες του ύπνου.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ