Το Τμήμα Δασών πωλεί χριστουγεννιάτικα δέντρα

Θέλεις να αγοράσεις χριστουγεννιάτικο δέντρο;

 


Article featured image
Article featured image

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, από την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου θα πωλεί χριστουγεννιάτικα δέντρα.

Διευκρινίζεται ότι τα δέντρα που θα διατεθούν προέρχονται από αραιώσεις δασικών φυτειών, στο πλαίσιο δασοκομικών χειρισμών, που γίνονται με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης και μείωσης του ανταγωνισμού στις δασικές φυτείες.

Υπενθυμίζεται ότι η υλοτομία, η κατοχή και η μεταφορά χριστουγεννιάτικων δέντρων χωρίς τη σχετική άδεια του Τμήματος Δασών αποτελεί, σύμφωνα με τον «Περί Δασών Νόμο του 2012», αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ ή φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή και τις δύο ποινές μαζί.

Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων, τις αναγκαίες άδειες υλοτομίας και μεταφοράς και να τις παρουσιάζουν όταν τους ζητηθούν από Λειτουργούς του Τμήματος Δασών για έλεγχο.

Παράλληλα, πριν μεταφέρουν τα δέντρα από τους τόπους υλοτομίας θα πρέπει να μεριμνούν για το σφράγισμά τους, στο κάτω μέρος (εγκάρσια τομή) με σφραγίδα του Τμήματος Δασών απευθυνόμενοι στον πλησιέστερο δασικό σταθμό.

Τα δέντρα θα βρίσκονται στα ακόλουθα κέντρα πώλησης:

Δασικός Σταθμός Αθαλάσσας: 22403749

Δασικός Σταθμός Λάρνακας: 24818108

Δασικό Φυτώριο Φασουρίου: 25952120

Δασικό Γραφείο Γεροσκήπου: 26306266

Δασικός Σταθμός Γιαλιάς: 26812730

Δασικός Σταθμός Παναγιάς: 26817416

Δασικός Σταθμός Πλατανιών: 22608512

Η πώληση των χριστουγεννιάτικων δέντρων θα γίνεται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8.00, μέχρι τις 15.00. 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ