Ιδέες για μια καλύτερη Κύπρο στην 2η Εθνική Σύνοδο Νέων

Με σύγχρονα και καίρια ζητήματα, τα οποία αφενός αφορούν άμεσα τη Κύπρο και αφετέρου συμβαδίζουν με τη συζήτηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στις εργασίες της, θα καταπιαστεί η 2η Εθνική Σύνοδος Νέων.

 


Article featured image
Article featured image

Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος οργανωμένα σύνολα νέων, άτυπες ομάδες νέων, μαθητές, φοιτητές και νέοι από όλη την Κύπρο ηλικίας 14-35 ετών.

Στο πλαίσιο της συνόδου θα λάβουν χώρα θεματικά εργαστήρια, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να επιλέξουν το θέμα με το οποίο θα ήθελαν να ασχοληθούν και να καταθέσουν τις ιδέες και προτάσεις τους.

Μια διοργάνωση του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου με τίτλο «Ιδέες για μια καλύτερη Κύπρο», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στις 09:00 πμ στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στη Λευκωσία τη 2η Εθνική Σύνοδο Νέων.

 

Οι θεματικές της Συνόδου είναι:

1. Απάθεια ή Συμμετοχή: Πώς ενισχύεται η συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Κύπρου.

2. Κυπριακό: Η οπτική των νέων για την επανενωμένη Κύπρο.

3. Αποκλεισμός ή Πρόσβαση: Φραγμός στην ανεργία των νέων.

4. Στασιμότητα η Καινοτομία: Ο αυριανός κόσμος της εργασίας μέσω της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης των νέων.

5. Κατάρρευση ή Επιτυχία: Νέοι τρόποι για την αειφόρο ανάπτυξη στην Κύπρο.

Μέσα από τη θεσμοθέτηση της συνόδου o Οργανισμός Νεολαίας επιδιώκει τη δημιουργία ενός  φόρουμ μέσα από το οποίοι οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν απόψεις, ιδέες, σκέψεις αλλά και προβληματισμών για το αύριο.

Πέραν αυτού, η σύνοδος, θα αποτελέσει μέσο γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των νέων και των αρμοδίων χάραξης πολιτικής προσφέροντας τους παράλληλα την ευκαιρία να έχουν άμεση εμπλοκή στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων.  

Περισσότερες πληροφορίες στο www.onek.org.cy και στο τηλέφωνο 22 402602

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ