Ο Διαρθρωμένος Διάλογος ως εργαλείο για να ακουστεί η φωνή των νέων

Τι  είναι ο Διαρθρωμένος Διάλογος;  Είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει στόχο να εισακουστεί η φωνή των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε.

 


Article featured image
Article featured image

Προωθεί την ενεργό συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή και ενθαρρύνει τη διαβούλευση γύρω από τις θεματικές και προτεραιότητες που τίθενται στα πλαίσια της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου.

Ο Δ.Δ. είναι χωρισμένος σε 18μηνους κύκλους, ο καθένας με τη δική του θεματική. Η θεματική του 2016-2017 έχει τίτλο  «Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe».

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, αναγνωρίζει ότι ο Διαρθρωμένος Διάλογος είναι ένα μοναδικό εργαλείο που προσφέρει καινούριες προοπτικές στη νεολαία της Κύπρου, δίνει έμφαση  τόσο στην εδραίωσή του όσο και στην στήριξη σεμιναρίων που στόχο έχουν την ενδυνάμωσή του.

Για το λόγο αυτό συμμετείχε στο σεμινάριο «How to develop the impact of Structured Dialogue», στη Λίλλη της Γαλλίας μεταξύ 7 και 10 Νοεμβρίου.

Εκ μέρους του ΣυΝΚ έλαβαν μέρος το μέλος της Γραμματείας Σεμέλη Κυριακού και η Λειτουργός του ΣυΝΚ Χριστιάνα Ξενοφώντος.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου συζητήθηκαν οι 5 κύκλοι του προγράμματος και στα πλαίσια αναλυτικής συζήτησης έγινε καταγραφή των αποτελεσμάτων των τεσσάρων προηγουμένων κύκλων.

Οι εκπρόσωποι όλων των χωρών καλέστηκαν να παρουσιάσουν λεπτομερώς  τις δράσεις και τις πολιτικές  που  ελήφθησαν  σε εθνικό επίπεδο στα πλαίσια του  Διαρθρωμένου Διαλόγου.

Έγινε, επίσης, ανταλλαγή καλών πρακτικών με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της απήχησής  των συστάσεων που πηγάζουν από τον Διαρθρωμένο Διάλογο.

Με το τέλος του σεμιναρίου η σκυτάλη παραδόθηκε στην Κύπρο, η οποία θα φιλοξενήσει το σεμινάριο «SD YOUth Ambassadors in Action» μεταξύ 21-25 Νοεμβρίου, στον Κόρνο. Το σεμινάριο, που διοργανώνεται από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της ομάδας των πρεσβευτών νεολαίας, η οποία δρα στα πλαίσια του Διαρθρωμένου Διαλόγου.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Διαρθρωμένο Διάλογο και τη δράση του μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.sdcyprus.eu, αλλά και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου: www.cyc.org.cy.

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ