Εσύ ξέρεις τι είναι οι ξερολιθιές;

Οι ξερολιθικοί τοίχοι αποτελούν μια μακρά παράδοση των ορεινών κοινοτήτων του Τροόδους και συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της γεωργίας, διαδραματίζοντας  σημαντικό ρόλο στη μείωση της διάβρωσης του εδάφους.

 


Article featured image
Article featured image

Ωστόσο, η τοπική τεχνογνωσία για τη συντήρησή τους εξαφανίζεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό οφείλεται στη σταδιακή εγκατάλειψη της ορεινής γεωργίας.

Στις 3 Δεκεμβρίου ημέρα Σάββατο, το Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές της Πλατανιστάσας, της Άλωνας και του Πολύστυπου, διοργανώνουν στην περιοχή του Τροόδους το 5ο εργαστήριο «Συντήρησης και Αποκατάστασης Ξερολιθιών», με αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας Εδάφους.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8:30 π.μ και θα είναι ανοιχτή για όλο το κοινό που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει.

Η μη συντήρηση των ξερολιθιών επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον και αυτό έχει ως συνέπεια την υποβάθμιση των φυσικών υποδομών και του εδάφους.

Τα τελευταία δύο χρόνια εμπειρογνώμονες και τεχνίτες της πέτρας, τοπικές αρχές και επιστήμονες ένωσαν τις δυνάμεις τους για την καταπολέμηση της υποβάθμισης του εδάφους, με απώτερο σκοπό να μεταδώσουν τις γνώσεις τους στις επόμενες γενεές.

Τα προηγούμενα 4 εργαστήρια που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές στήριξαν πολίτες κάθε ηλικίας από όλη την Κύπρο.

Η συμμετοχική προσέγγιση των εργαστήριων αποκατάστασης αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Κύπρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος RECARE. Το RECARE είναι ένα επιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο συγκεντρώνει επιστήμονες και εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη με στόχο τη συντήρηση, επανόρθωση και αποκατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που κινδυνεύει με κατάρρευση.

Ερευνητικές ομάδες από την Ισλανδία μέχρι την Κύπρο μελετούν λύσεις σε συνεργασία με  αγρότες και  διαχειριστές γης.

Το εργαστήριο «Συντήρησης και Αποκατάστασης Ξερολιθιών» που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου συμπίπτει με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εδαφών, η οποία στοχεύει στην ανάδειξη της σπουδαιότητας του εδάφους ως κρίσιμου συστατικού του φυσικού συστήματος και στη συμβολή του στην ανθρώπινη ευημερία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πολλές από τις λύσεις σε παγκόσμια προβλήματα, όπως είναι η παροχή τροφής και νερού, οι πλημμύρες, η ενέργεια και η κλιματική αλλαγή, βρίσκονται στο έδαφος.

Αναγνωρίζοντας ότι η καλή διαχείριση της γης αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική ευημερία,  θα πρέπει να καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια για τη διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος, και ειδικά για τη φροντίδα του εδάφους.Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Χρίστος Ζουμίδης,

Email: c.zoumides@cyi.ac.cy

Τηλ: 22208607


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ