Το νέο σύγχρονο πάρκο στο κέντρο της Λεμεσού

Ξεκίνησε μετά από πολύχρονη καθυστέρηση η ανάπλαση των Λανιτείων στη Λεμεσό.

 


Article featured image
Article featured image

Βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο της πολυσύχναστης Λεωφόρου Μακαρίου και αποτελεί το ιστορικότερο και σημαντικότερο σχολικό συγκρότημα στη Λεμεσό με δημοτικό, γυμνάσιο και το μεγαλύτερο σε αριθμό μαθητών λύκειο της Κύπρου.

Η ριζική ανάπλασή του που σχεδιάστηκε πριν χρόνια και ξεκίνησε πρόσφατα στοχεύει «στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εκπαίδευσης των μαθητών αλλά και στην ένταξη του στην πόλη ως ένα σύγχρονο αστικό πάρκο υψηλής ποιότητας».

Όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα του «Αρμεύτης και Συνεργάτες» που απέσπασε το α’ βραβείο στον σχετικό διαγωνισμό «η ιστορική και εκπαιδευτική αξία των Λανιτείων Εκπαιδευτηρίων για την πόλη της Λεμεσού είναι αδιαμφισβήτητα μεγάλη. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Λανιτείου αποτελούν σημείο αναφοράς για την πόλη από τη χρονιά ανοικοδόμησής τους το 1950. Έχοντας υπόψιν το γεγονός αυτό, η όλη αρχιτεκτονική προσέγγιση της πρότασης στρέφεται γύρω από την περαιτέρω ανάδειξη των ιστορικών κτηρίων των σχολικών μονάδων καθώς και την ευρεία ένταξη του χώρου του Λανιτείου στον αστικό ιστό».

 

 

«Οποιεσδήποτε νέες προσθήκες γίνονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην υποσκιάζουν τα υφιστάμενα κτήρια που διατηρούνται, αλλά να τα αναδεικνύουν. Οι στρατηγικές των νέων επεμβάσεων ακολουθούν τη λογική μιας ήπιας και αρμονικής ένταξης και σχετίζονται περισσότερο με εδαφολογικές επεμβάσεις παρά με ανεγέρσεις νέων κτιριακών όγκων, με τρόπο που να διαμορφώνεται ένα πολυποίκιλο τοπίο μέσα στο οποίο εντάσσονται τα υφιστάμενα κτήρια».

 

 

«Η ανάγκη ριζικής αναδιαμόρφωσης του χώρου των Λανιτείων δύναται να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό αφενός για την αναβάθμιση της καθημερινής ποιότητας ζωής και εκπαίδευσης των μαθητών και αφετέρου για την οργανική ένταξή του στην πόλη ως ένα σύγχρονο αστικό πάρκο υψηλής ποιότητας και ευχάριστης ατμόσφαιρας».

«Επομένως, κεντρικός άξονας σχεδιασμού του χωροταξικού σχεδίου (master plan) είναι η αντιμετώπιση του χώρου του Λανιτείου ως ένα δημόσιο αστικό πάρκο με εκπαιδευτικό χαρακτήρα ενταγμένο στα κυκλοφοριακά δίκτυα της πόλης, μέσα στο οποίο εντάσσονται και διασαφηνίζονται χωρικά οι επιμέρους σχολικές μονάδες, με τρόπο που να αναδεικνύονται τα κτήρια ιστορικής σημασίας (κτήριο Λανιτείου Λυκείου Α’ και κυρίως πτέρυγα του Λανιτείου Λυκείου Β’)».

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ