Γίνε πλανοδιοπώλης με €550 στο παζαράκι του «ΟΧΙ»

Όποιοι ενδιαφέρονται να γίνουν πλανοδιοπώλες, τώρα μπορούν. 

 


Article featured image
Article featured image

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοίνωσε πως υπάρχει δυνατότητα για έκδοση αριθμού αδειών πλανοδιοπώλησης μόνο για την Υπαίθρια αγορά της Κυριακής (Παζαράκι στο «ΟΧΙ»), η οποία διοργανώνεται στο Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης «Κωνστάνζα» κάθε Κυριακή από τις 8.00, μέχρι τη 13.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εξασφάλιση άδειας για συμμετοχή στην Υπαίθρια Αγορά της Κυριακής (Παζαράκι στο «ΟΧΙ»), μέσω επιστολής, η οποία θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη και να περιλαμβάνει τα πιο κάτω στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, αριθμός κινητού/σταθερού τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση και τι είδους προϊόντα θα διατίθενται προς πώληση.

Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να προσέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία του Δήμου στην Πλατεία Ελευθερίας εντός 15 ημερών με σκοπό την έκδοση της εν λόγω άδειας, η οποία θα ισχύει μόνο για τη θέση και τον αριθμό που θα υποδειχθεί.

Τα σχετικά τέλη δικαιώματος για έκδοση της άδειας ανέρχονται στα €550- για ένα χρόνο και υπάρχει δυνατότητα για πληρωμή σε δύο (εξάμηνες) δόσεις των €275-.

Επιπλέον, για την έκδοσης της άδειας είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατου Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία καθώς και μια πρόσφατη φωτογραφία.

Εξυπακούεται ότι η υποβολή αίτησης δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα, πριν το θέμα μελετηθεί και ληφθεί τελική απόφαση.

Οι επιστολές - αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν δια χειρός στο Αρχείο του Δήμου στο Δημοτικό Μέγαρο (Πλατεία Ελευθερίας), μέσω φαξ στο 22-663363 και ταχυδρομικά στην διεύθυνση Δήμος Λευκωσίας, Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία.

 

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ