Αλήθεια, γιατί δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα η υπουργική απόφαση για τον Ακάμα;

Εύλογη η απορία της Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών, αλλά και δική μας.

 


Article featured image
Article featured image

Έξι ολόκληρες βδομάδες μετά τη λήψη της δεν έχει δημοσιευτεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον Ακάμα, ούτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά ούτε και στην επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η μη δημοσίευση της πρόσφατης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τον Ακάμα προκαλεί έντονους προβληματισμούς όσον αφορά τις προθέσεις και τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης για μία από τις σημαντικότερες περιοχές διατήρησης και προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας στην Κύπρο» επισημαίνει η Πρωτοβουλία.

Ο υπουργός Γεωργίας καλείται από την Πρωτοβουλία να δώσει στη δημοσιότητα την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον Ακάμα, ενώ παράλληλα ζητά την έγκριση του «Διαχειριστικού Σχεδίου για την Προστατευόμενη Περιοχή του Δικτύου Natura 2000 της Χερσονήσου του Ακάμα», την έκδοση του σχετικού «Διατάγματος Διαχείρισης και Προστασίας της Φύσης», καθώς και την ανακήρυξη του «Τόπου Κοινοτικής Σημασίας» σε «Ειδική Ζώνη Διατήρησης».

 Τέλος, αξίζει να υπενθυμίσουμε ό,τι, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του υπουργού Γεωργίας, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπει:

1.Την υιοθέτηση και υλοποίηση των μέτρων διατήρησης και προστασίας της φύσης και των μέτρων ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, όπως αυτά καταγράφονται στο «προσχέδιο» του «Διαχειριστικού Σχεδίου».

2. Την άμεση προώθηση των διαδικασιών για κήρυξη ολόκληρης της κρατικής δασικής και χαλίτικης γης, που εμπίπτει μέσα στην Προστατευόμενη Περιοχή του Δικτύου Natura 2000, σε «Εθνικό Δασικό Πάρκο».

3. Την πρόσληψη εξειδικευμένου συμβούλου για να σχεδιάσει και εισηγηθεί τρόπους αξιοποίησης του «Εθνικού Δασικού Πάρκου», αλλά και να εξετάσει και εισηγηθεί τρόπους ενιαίας διαχείρισης ολόκληρης της Προστατευόμενης Περιοχής του Δικτύου Natura 2000.

4. Την επανεξέταση του υφιστάμενου πολεοδομικού καθεστώτος της περιοχής και την εκπόνηση «Τοπικού Σχεδίου», το οποίο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες και θα αφορά ολόκληρη την περιοχή του Ακάμα, από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

5. Την επανεξέταση των προηγούμενων αποφάσεων των Υπουργικών Συμβουλίων, από το 2005 και μετά.

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ