Χαστούκι από Ευρώπη για Ακάμα και αμπελοπούλια

Ξεκάθαρο το μήνυμα

 


Article featured image
Article featured image

Ένα δυνατό χαστούκι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχθηκαν όσοι εντός Κύπρου προωθούν παρωχημένες πολιτικές όπως η οικοδομική ανάπτυξη του Ακάμα και το κυνήγι προστατευόμενων ειδών, βλέπε αμπελοπούλια.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωβουλευτών ψήφισαν υπέρ της αυστηρότερης εφαρμογής των οδηγιών για την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, πεντακόσιοι ενενήντα δύο (592) βουλευτές ψήφισαν υπέρ της ενδιάμεσης έκθεσης για τη Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ΕΕ. Εναντίον ψήφισαν μόνο 52 και 45 απείχαν.

Η έκθεση αναφέρει ρητά ότι οι οδηγίες για την προστασία των Πουλιών και των Οικοτόπων δεν χρειάζονται τροποποίηση αλλά πιστή και αυστηρή εφαρμογή.

Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ΕΕ έθεσε έξι στόχους μέχρι το 2020, με έμφαση στην αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας αλλά και σε θέματα προστασίας της φύσης, της γεωργίας, των ψαριών, καθώς και στην αποκατάσταση φυσικών τοπίων εκτός της ΕΕ.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ