Διαγωνισμός που ενδιαφέρει δημοσιογράφους

Αν είσαι δημοσιογράφος, φοιτητής ή πτυχιούχος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, μπορείς να λάβεις μέρος στον Παγκύπριο Διαγωνισμό του ΚΥΠΕ με θέμα το καλύτερο ρεπορτάζ που θα προκύψει αποκλειστικά και μόνο από ερευνητική δημοσιογραφία.

 


Article featured image
Article featured image

Για την τελική επιλογή, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην πρωτοτυπία του θέματος, στην ποιότητα της έρευνας και των πηγών του ρεπορτάζ, στη χρήση της γλώσσας και στη δόμηση του θέματος. Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα, η χρήση πολυμεσικών διαδικτυακών και μη υλικών.

 Η προκήρυξη του Διαγωνισμού θα διαρκέσει από την 1η Μαρτίου έως και τις 30 Ιουνίου.  

 Το ρεπορτάζ πρέπει να:

1) Να έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα

2) σε εφημερίδα ή περιοδικό του γραπτού Τύπου, ή

3) σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας και περιοδικού, ή

4) σε ενημερωτικές ιστοσελίδες που εκδίδονται ή λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε άλλη χώρα, που όμως η θεματολογία τους καλύπτει το κυπριακό γίγνεσθαι.

5) Να φέρει το όνομα του συγγραφέα.

6) Να έχει δημοσιευθεί από 1.9. 2015 έως 30.6.2016.

7) Να είναι έκτασης από 1.300 έως και 1.800 λέξεις. Προσοχή: Κείμενα που δεν πληρούν τον αριθμό λέξεων θα απορρίπτονται αυτόματα.

8) Να συνοδεύεται από αντίγραφο του δημοσιευθέντος κειμένου με το όνομα του συγγραφέα και να φέρει ευδιάκριτα το όνομα του Μέσου που δημοσιεύθηκε/αναρτήθηκε.Τα υποψήφια κείμενα να παραδίδονται σε κλειστό φάκελο, προσωπικά ή μέσω courier (όχι μέσω ταχυδρομείου) και να απευθύνονται: Ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή Παγκύπριου Διαγωνισμού. Οι φάκελοι θα παραδίδονται στην κα Μαριάννα Μελά-Βούργος, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30, Δευτέρα –Παρασκευή, έναντι απόδειξης παραλαβής, στα γραφεία του ΚΥΠΕ, Λεωφ. Ακαδημίας 21, κτήριο ΚΕΜΑ, 3ος όροφος, 2107 Αγλαντζιά. Τηλέφωνο: 22556009.             

Το κείμενο του ρεπορτάζ, καθώς και τα συνοδευτικά, να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά, σε μορφή word,  στη διεύθυνση: [email protected]

Θα βραβευθούν τα τρία πρώτα καλύτερα ρεπορτάζ και θα συνοδεύονται από χρηματικά ποσά που προσφέρει η ALPHA BANK: Α’ Βραβείο - 1.000 ευρώ, Β’ Βραβείο - 700 ευρώ, Γ’ Βραβείο - 500 ευρώ. Θα απονεμηθούν ακόμη ειδικά πιστοποιητικά.       


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ