Ήρθε η ώρα να φτιάξεις τη δική σου ταινία μικρού μήκους

Διαγωνισμό ανάμεσα στις χώρες μέλη του, ανακοίνωσε το Νοτιοευρωπαϊκό Δίκτυο Κινηματογράφου για χρηματοδότηση Προτάσεων Ταινιών Μικρού Μήκους.

 


Article featured image
Article featured image

Αν λοιπόν ο κινηματογράφος ήταν πάντα ένας κρυφός σου πόθος και αν πληροίς τα κριτήρια που ζητά ο διαγωνισμός, δεν έχεις παρά να στείλεις την πρόταση σου και να περιμένεις την έγκριση από το συμβούλιο του Δικτύου. 

Η εξέταση των προτάσεων, θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Ιούνιο στο Βελιγράδι, όπου εκεί θα επιλεγούν οι καλύτερες για να χρηματοδοτηθούν. Τα κριτήρια της επιλογής:

Γίνονται δεκτές προς εξέταση παραγωγές ταινιών μυθοπλασίας Μικρού Μήκους των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά.

Τα έργα μπορεί να είναι αποκλειστικά εθνικές παραγωγές κράτους μέλους του Κινηματογραφικού Δικτύου Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κύπρος, Ελλάδα, Σερβία, Αλβανία, Σκόπια, Ρουμανία, Βουλγαρία), αλλά θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα που είναι δομημένα ως διεθνείς συμπαραγωγές μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών του Δικτύου. Δεν αποκλείεται ακόμη η μειοψηφική συμμετοχή τρίτων συμπαραγωγών από χώρες εκτός του Δικτύου. 

Ο παραγωγός, ο σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος πρέπει να προέρχονται από κράτη μέλη του Δικτύου. 

Τα γυρίσματα των έργων που υποβάλλονται για χρηματοδότηση δεν πρέπει να ξεκινήσουν πριν από την ημερομηνία αξιολόγησης των έργων από τη επόμενη Γενική Συνέλευση του Δικτύου (Ιούνιο 2016).   

Ο παραγωγός υποβάλλει την πρότασή του στη χώρα προέλευσής τους και όχι σε άλλη χώρα του δικτύου.Υποβολή Έργων και Διαδικασία Αξιολόγησης

Οι επαγγελματίες από τα κράτη μέλη του Δικτύου που προτίθενται να υποβάλουν αίτημα για χρηματοδότηση πρέπει να υποβάλουν μέχρι την Τρίτη, 31 Μαΐου 2016 δύο πανομοιότυπους φακέλους στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, υπόψη   κ. Διομήδη Νικήτα και Έλενας Χριστοδουλίδου (Οδός Ιφιγένειας 27, (Γρ . 110 και 403), 2007 Ακρόπολη, Λευκωσία, τηλ: 22809811 και 22809846). O φάκελος πρέπει να σταλεί επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια του παρόντος κανονισμού . Είναι δυνατή η προεπιλογή μέχρι και δύο προτάσεων από κάθε χώρα.Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των έργων και η επιλογή εκείνων που θα χρηματοδοτηθούν θα πραγματοποιηθεί από τη Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων του Κινηματογραφικού Δικτύου Νοτιοανατολικής Ευρώπης . 

Οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης είναι οι ακόλουθες:

H δραματουργική πληρότητα του σεναρίου .

Η ενδεχόμενη καλλιτεχνική δυναμική του έργου

Η πρωτοτυπία και ο καινοτομικός χαρακτήρας του έργου

Η αναγνώριση που έχουν τύχει από τους κριτικούς, το κοινό και τα φεστιβάλ τα προηγούμενα έργα του δημιουργού

Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη χρηματοδότηση που πιθανόν να έχει ήδη εξασφαλίσει η παραγωγή .

Η καλλιτεχνική ομάδα που εμπλέκεται στο έργο (ηθοποιοί, συνθέτης, κ .τ.λ)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Δεδομένου ότι οι επίσημες γλώσσες του Δικτύου είναι η Αγγλική, Γαλλική και Ελληνική γλώσσα, τα πιο κάτω έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα τουλάχιστον στην Αγγλική. 

Δεόντως συμπληρωμένη αίτηση (πάνω στο έντυπο του Δικτύου)

Βιογραφικά σημειώματα σεναριογράφου, σκηνοθέτη και παραγωγού και φιλμογραφία της εταιρείας παραγωγής .

Σύνοψη (μέχρι μια σελίδα)

Πλήρες σενάριο

Δήλωση πρόθεσης Σκηνοθέτη

Προϋπολογισμός της παραγωγής (κατά προτίμηση σε αναλυτική μορφή)

Κατάλογος μελών καλλιτεχνικής ομάδας, ηθοποιών και κυριοτέρων μελών του κινηματογραφικού συνεργείου

Σχέδιο χρηματοδότησης που να καλύπτει τον προϋπολογισμό

Οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση η οποία μπορεί να είναι χρήσιμη κατά την αξιολόγηση του έργου.

Το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στις €8.000, ή ανάλογα με τις δυνατότητες του Δικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22809811 και 22809846 . Επίσης μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού www.moec.gov.cy 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ