Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα Tattoo Studio στην Κύπρο

Επικίνδυνα και καρκινογόνα μελάνια αναγκάζουν την υπηρεσία ανταγωνισμού και προστασίας καταναλωτών, να εισβάλει στα studio tattoo του νησιού.  

 


Article featured image
Article featured image

Το πρόβλημα εντοπίζεται σε προϊόντα που έχουν κυκλοφορήσει σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά, και χαρακτηρίστηκαν ως προβληματικά. Τα συγκεκριμένα μελάνια, παρατηρήθηκε ότι περιέχουν καρκινογόνες και άλλες χημικές ουσίες, που αποτελούν κίνδυνο για το δέρμα και την υγεία. 

Η Υπηρεσία, μετά από σχετική ενημέρωση θα πραγματοποιήσει εκστρατεία στην κυπριακή αγορά το διάστημα από 13/6/2016 έως 15/7/2016 με στόχο τον έλεγχο των σημείων παροχής υπηρεσιών τατουάζ, για εντοπισμό επικίνδυνων μελανιών δερματοστιξίας, καθώς και για την ενημέρωση των ιδιοκτητών των σημείων αυτών για τον τρόπο που μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα μελάνια που αποσύρονται από την ευρωπαϊκή αγορά. 


Η εκστρατεία θα καλύψει περίπου 40 σημεία παγκύπρια και θα αφορά επιτόπιους ελέγχους, απόσυρση επικίνδυνων μελανιών και προσωπική ενημέρωση των ιδιοκτητών. 


Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, υποδεικνύει παράλληλα ότι, σύμφωνα με τους περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμους, οι πάροχοι υπηρεσιών τατουάζ έχουν υποχρέωση να ενεργούν επιμελώς ώστε να συμβάλλουν στην τήρηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων ασφάλειας, ιδίως με το να μην προμηθεύονται προϊόντα για τα οποία γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν ότι δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας. 

Η Υπηρεσία θα παρακολουθεί στενά το θέμα και θα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα σε περίπτωση εντοπισμού παραβάσεων.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ccps ή στα τηλέφωνα:

Γραμμή Καταναλωτή 1429

Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22867309, 22867377

Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150

Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160

Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804610


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ