Φωτογραφίζουμε τα φαράγγια του Ακάμα

Έναν όμορφο διαγωνισμό ετοίμασαν το Σωματείο Οικολογική Παρέμβαση Φίλοι του Ακάμα σε συνεργασία με τον Φωτογραφικό όμιλο ΑΚΑΜΑΝΤΙΣ, με θέμα «Ακάμας: Η μαγεία των φαραγγιών στο Νέο Χωρίο και στην Ανδρολίκου»

 


Article featured image
Article featured image

Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν ως θέμα τα φαράγγια της χωρητικής περιοχής Νέου Χωριού και Ανδρολίκου στον Ακάμα, όπως του Πετράτη, Καρταμύλλη, Κρανάζι, Αμπελάτσια και άλλα. 

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός και απευθύνεται τόσο σε κάτοικους Κύπρου αλλά και του εξωτερικού. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει τη συμμετοχή του το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής που είναι η 31 Μαΐου 2016 και ώρα 1.00μμ, μόνο με μια συμμετοχή (1 φάκελο). 

*Οι συμμετοχές θα αποστέλλονται στο Τ.Κ. 25204, Λευκωσία 1307 μέχρι 31 Μαΐου 2016 στις 1.00 μμ, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή. 

Για όσους θέλουν να παραδώσουν την συμμετοχή τους με το χέρι θα μπορούν να το πράξουν στις 30 και 31 Μαΐου, μεταξύ των ωρών 9.00-13.00 στη δ/νση Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 112, 2060 Στρόβολος (τηλ. 99651582) 

Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα της συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφεται η φράση: «Προς Σωματείο Οικολογική Παρέμβαση, ‘Φίλοι του Ακάμα’: Ο παρών φάκελος να μην ανοιχθεί μέχρι την σύγκληση της κριτικής επιτροπής» 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μέχρι 4 έγχρωμες ή και μαυρόασπρες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με αναλογική μηχανή (θετικό / αρνητικό φιλμ) ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, εφόσον είναι τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί.

Οι φωτογραφίες πρέπει να δοθούν σε έντυπη μορφή, να έχουν μέγεθος Α4 (21Χ30εκ. περίπου) και δεν πρέπει να είναι κολλημένες σε οποιουδήποτε είδους χαρτόνι ή άλλο υλικό. 

Δεν θα  γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες που αλλοιώθηκαν με λογισμικά προγράμματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Ο φωτογράφος, πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός των έργων που θα υποβάλει και θα φέρει την ευθύνη για τα πρόσωπα που ενδεχομένως θα απεικονίζονται στις φωτογραφίες. 

Σε περίπτωση που φωτογραφίες απεικονίζουν πρόσωπα εν αγνοία τους ή χωρίς την έγκρισή τους, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φωτογράφος. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας πρέπει να αναγράφονται με στυλό ή εκτυπωμένα σε ετικέτα τα παρακάτω στοιχεία:

α) ο τίτλος της φωτογραφίας

(β) ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας σύμφωνα με το δελτίο συμμετοχής - Μέρος Α

(γ) ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός που να είναι ο ίδιος σε όλες τις φωτογραφίες

(ε) όπου είναι απαραίτητο να σημειώνεται ένα τόξο (↑) που να δηλώνει την άνω πλευρά της φωτογραφίας. 

Να δοθεί επίσης ψηφιακός δίσκος που να περιέχει σε μορφή jpeg όλες τις φωτογραφίες που υποβλήθηκαν στο ίδιο μέγεθος που χρησιμοποιήθηκε για να τυπωθούν. Στο ψηφιακό δίσκο να αναγράφεται το όνομα του φωτογράφου και ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός. 

Στον φάκελο ή περίβλημα κάθε συμμετοχής πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Οικολογική Παρέμβαση Φίλοι του Ακάμα

- «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΦΑΡΑΓΓΙΑ ΑΚΑΜΑ»

- 31 Μαΐου 2016, 1.00 μμ

- Ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός [ως παράγραφος 6 (γ)]Θα δοθούν τρία βραβεία καθώς και 3 ειδικοί έπαινοι. Η απόφαση θα είναι της κριτικής επιτροπής η οποία θα απαρτίζεται από 2 εκπροσώπους του Σωματείου Οικολογική Παρέμβαση Φίλοι του Ακάμα, ένα εκπρόσωπο της φωτογραφικής εταιρείας (ΦΕΚ) - Τμήμα Πάφου, ένα εκπρόσωπο του Φωτογραφικού Ομίλου ΑΚΑΜΑΝΤΙΣ, ένα εκπρόσωπο του Φωτογραφικού Ομίλου Νέου Χωριού και ένα εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Χωριού, ένα εκπρόσωπο του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Χωριού και ένα εκπρόσωπος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανδρολίκου.

Πέραν των βραβείων και επαίνων που θα δοθούν, από τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν, θα επιλεγούν και θα αναρτηθούν σε ειδική έκθεση αριθμός φωτογραφιών των συμμετεχόντων. Τα βραβεία και οι έπαινοι θα επιδοθούν στα εγκαίνια της έκθεσης, σε ημερομηνία και τόπο που θα ανακοινωθεί αργότερα.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους: Χρίστος Θεοδώρου τηλ. 99651582, ηλεκτρ. ταχ: [email protected]  Δήμος Πρωτοπαπάς τηλ. 97757753 ηλεκτρ. ταχ. [email protected]Θα απονεμηθούν τρία βραβεία 1ο 2ο 3ο βραβείο και τρεις ειδικοί έπαινοι. Στους βραβευθέντες αντί χρηματικών βραβείων θα απονεμηθούν βιβλία με θέμα το περιβάλλον.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ