Επικίνδυνες οι καιρικές συνθήκες για τους εργαζομένους προειδοποιεί το Υπ. Εργασίας

Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σήμερα και για τις επόμενες ημέρες σε όλη την Κύπρο, αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων.

 


Article featured image
Article featured image

Με ανακοίνωση του το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, ενημερώνει εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενους, πώς ο σοβαρός καύσωνας σε συνδυασμό με την υγρασία που θα επικρατεί όλη την εβδομάδα στο νησί, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους που εργάζονται εκτεθειμένοι σε θερμικό φόρτο ή / και να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία τους.


Το τμήμα εργασίας, υπενθυμίζει πώς είναι υποχρεωτικό να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, μέσω εκτίμησης των κινδύνων, για προστασία των εργαζομένων ή των ιδίων από τον θερμικό φόρτο, όπως αυτά προνοούνται και στον Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων, μη αποκλειομένης της αλλαγής εργασίας / ανάπαυσης / διακοπής εργασίας. 


Ο Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων μπορεί να βοηθήσει τον κάθε εργοδότη και το κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο να εφαρμόσει τις πρόνοιες της νομοθεσίας προκειμένου να αποφευχθούν, ή να μειωθούν σε αποδεκτό επίπεδο, οι κίνδυνοι που οφείλονται στην έκθεση των εργαζόμενων σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς χώρους, ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές, υγιεινό, ευχάριστο και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ