Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, κάνει ακροάσεις για μουσικούς

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Μουσικών για κάλυψη τριών διαφορετικών θέσεων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άτομα τα οποία έχουν άδεια εργασίας σε χώρες μέλη.

 


Article featured image
Article featured image

Οι τρείς θέσεις αφορούν αυτήν του Κορυφαίου Μουσικού στα Βιολοντσέλα, του Κορυφαίου Μουσικού στα Όμποε και του Μουσικού στα Β΄ Βιολιά (tutti). Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

1. Βιογραφικό Σημείωμα.

2. Αντίτυπα πτυχίων και διπλωμάτων.

3. Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου (www.cyso.org.cy).

4. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για την αυθεντικότητα των στοιχείων που αναφέρει στην αίτησή του.

5. Δήλωση έργων που θα ερμηνεύσει ο υποψήφιος στην ακρόαση και δήλωση αν θα έχει πιανίστα της δικής του επιλογής ή αν χρειάζεται να του παρέχει το Ίδρυμα.Υποβολή αιτήσεων:

Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικώς στο [email protected],  με την ένδειξη -ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται αποδεχτές.*Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.cyso.org.cy


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ