Αποσύρουν παιδικά παπούτσια από την Κύπρο, λόγω ακαταλληλότητας

Ακατάλληλα παιδικά παπούτσια κινεζικής κατασκευής, έχουν κυκλοφορήσει στην κυπριακή αγορά σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

 


Article featured image
Article featured image

Οι πληροφορίες, για την ακαταλληλότητα των συγκεκριμένων παιδικών υποδημάτων, έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα συγκεκριμένα παιδικά παπούτσια, κυκλοφόρησαν στην κυπριακή αγορά, μέσω Ισπανίας και φέρουν την επωνυμία Bubble Bobble με κωδικό μοντέλου A895. 

Το πρόβλημα το οποίο εντοπίστηκε είναι ότι περιέχουν εξασθενές χρώμιο, το οποίο αποτελεί κίνδυνο για το δέρμα του παιδιού. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού REACH, τα δερμάτινα είδη που έρχονται σε επαφή με το δέρμα, δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά όταν περιέχουν εξασθενές χρώμιο σε συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από 3 mg/kg (0,0003 % κατά βάρος) επί του συνολικού ξηρού βάρους του δέρματος.  

Τα μη συμμορφούμενα προϊόντα αποσύρθηκαν από την αγορά και έγιναν οι δέουσες ενέργειες και συστάσεις, με στόχο την εξάλειψη της παράβασης και την προστασία του καταναλωτικού κοινού.  

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στα προϊόντα που αγοράζει και σε περίπτωση που εντοπίζει προϊόντα, για τα οποία υπάρχουν αμφιβολίες για την ασφάλειά τους ή διαπιστώνει ότι αυτά περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, τότε να ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στα τηλέφωνα 22405611, 22405637 και 22405609.

 

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ