Τώρα οι νέοι στην Κύπρο έχουν στήριξη

Τη νέα δομή των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης που προσφέρει, ανέδειξε ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

 


Article featured image
Article featured image

Στόχο έχουν να ενισχύσουν και να εμβαθύνουν τη στήριξη και τη βοήθεια που παρέχεται προς τους νέους.

Η Λειτουργός Νεολαίας, Λίζα Παύλου, παρουσίασε τις υπηρεσίες Γραμμή 1410, Συμβουλευτική μέσω Διαδικτύου, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ και το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «Μικρή Άρκτος», οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του έργου και αποστολής του Οργανισμού Νεολαίας.

Σκοπός της αναδόμησης των υπηρεσιών είναι να γίνουν πιο εξωστρεφείς και να αποκτήσουν καλύτερη επαφή με τους νέους, να γίνουν πιο ευέλικτες, να βελτιώσουν τις μεθόδους παρέμβασης, και να ανταποκρίνονται πιο εύκολα στις ανάγκες των νέων.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας κ. Παναγιώτης Σεντώνας, δήλωσε ότι «τα προγράμματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης των νέων μας, που σήμερα εγκαινιάζουμε την εμπλουτισμένη και αναβαθμισμένη λειτουργία τους, αποτελούν καλά οργανωμένες παρεμβατικές δράσεις που ευθυγραμμίζονται συνεχώς με τις πραγματικές ανάγκες των νέων». Πρόσθεσε ότι η «πρόσφατη αναφορά της Ολλανδικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υπηρεσίες του Οργανισμού Νεολαίας ως παράδειγμα καλών πρακτικών, επιβεβαιώνει ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση». Τέλος, σημείωσε ότι στόχος του Οργανισμού Νεολαίας είναι «τα προγράμματα αυτά να διασυνδεθούν και με μια ευρύτερη διατομεακή στρατηγική για τη νεολαία».

Ο Υπουργός Υγείας κ. Παμπορίδης δήλωσε ότι «ο Οργανισμός Νεολαίας διαχρονικά έχει επιτελέσει αξιέπαινο έργο αναφορικά με ζητήματα που αφορούν την ποιότητα ζωής της νεολαίας μας του τόπου μας.» Τόνισε επίσης, ότι τα προγράμματα στήριξης στη νέα τους μορφή «θα συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση της νεολαίας μας και ιδιαίτερα των ευάλωτων εκείνων ομάδων, οι οποίες χρήζουν μεγαλύτερης μέριμνας και φροντίδα». Τέλος ευχήθηκε κάθε επιτυχία στον Οργανισμό και τους λειτουργούς του στο έργο τους, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα του ότι οι δράσεις που ο Οργανισμός Νεολαίας θα εφαρμόσει «θα ικανοποιούν τις πιο απαιτητικές επιστημονικές προδιαγραφές».

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ