Αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις υπηρεσίες του Οργανισμού Νεολαίας

Ιδιαίτερη μνεία στα προγράμματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης των νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου έγινε στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον προεδρεύων της συνόδου, Υφυπουργό  Νεολαίας και Αθλητισμού της Ολλανδίας κ. Martin Van Rijn.

 


Article featured image
Article featured image

Μιλώντας για τη συλλογή καλών πρακτικών από όλα τα κράτη μέλη, αναφορικά με  την υποστήριξη των νέων στην ανάπτυξη της ταυτότητάς τους, ο κ. Van Rijn αναφέρθηκε ειδικά στις καλές πρακτικές που ακολουθούν η Κύπρος, το Βέλγιο και η Φινλανδία.   

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής, που συμμετείχε στις εργασίες του συνόδου, τόνισε την ανάγκη συνεργασίας κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων για τη διαμόρφωση πολιτικής για τη νεολαία.

Παράλληλα ανέφερε ότι το Υπουργείο σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας προωθούν την ανάπτυξη μιας τέτοιας προσέγγισης, η οποία θα αποτελέσει βασικό πυλώνα της υπό διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τη νεολαία. 

Από πλευράς του ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας, κ. Παναγιώτης Σεντώνας, σχολιάζοντας την πιο πάνω αναφορά της Ολλανδικής Προεδρίας αναφέρει ότι «Μέσα από τα προγράμματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης των νέων επιδίωξή μας είναι να αγκαλιάσουμε και να ενδυναμώσουμε τους νέους μας ως προς την προσωπική τους ανάπτυξη, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν τις προκλήσεις και τις αβεβαιότητες της ζωής αλλά και να αντιμετωπίζουν σωστά καταστάσεις και συναισθήματα που τους ενοχλούν. 

Η αναφορά της Ολλανδικής Προεδρίας της ΕΕ, επιβεβαιώνει ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Στόχος μας είναι τα προγράμματα αυτά να διασυνδεθούν και με μια ευρύτερη διατομεακή στρατηγική για τη νεολαία, πράγμα για το οποίο εργαζόμαστε». 

Σημειώνεται ότι η ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των νέων αποτελεί σημαντικό στόχο του Οργανισμού Νεολαίας. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που ο Οργανισμός προχώρησε προσφάτως στον εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό των τριών προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης των νέων που υλοποιεί σε παγκύπρια κλίμακα. 

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Νεολαίας λειτουργεί την Γραμμή Συμβουλευτικής 1410, το Πρόγραμμα Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής «Πρόταση» και το Πρόγραμμα Ομαδικής Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης «Μικρή Άρκτος». Τα προγράμματα αυτά παρέχουν δωρεάν ένα ολοκληρωμένο και υψηλής ποιότητας  πλέγμα υπηρεσιών και παρεμβάσεων για την επίτευξη της προσωπικής ανάπτυξης των νέων.

Τα προγράμματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης, αποτελούν μέρος της υλοποίησης μιας γενικότερης στρατηγικής για τη νεολαία, που αυτό το διάστημα βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης, και που στόχο έχει την ενδυνάμωση των νέων της Κύπρου. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Νεολαίας


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ