Πόσο επικίνδυνο πιστεύεις πως είναι αυτό που βλέπεις;

Ένα ξανθό κουκλάκι, με tribal φόρεμα να ξαπλώνει άτσαλα σε μια γαλάζια μπανιέρα, με ροζ μπιμπερό. Όχι δεν είναι σκηνή από ταινία τρόμου, αλλά παιχνίδι που κυκλοφορεί στην αγορά και απευθύνεται σε μικρά παιδιά.

 


Article featured image
Article featured image

Το ζήτημα που προκύπτει όμως με το συγκεκριμένο παιχνίδι στην παρούσα φάση δεν είναι αισθητικό, αφού ο λόγος που το παρουσιάζουμε είναι η ύπαρξη επικίνδυνων χημικών ουσιών, στα υλικά κατασκευής του. 

Μετά από δειγματοληψίες που διενήργησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε διάφορα παιχνίδια και αντικείμενα παιδικής φροντίδας, που διατίθενται στην κυπριακή αγορά, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι που φαίνεται στη φωτογραφία περιέχει φθαλικές ουσίες. 

Οι συγκεντρώσεις Φθαλικών Εστέρων που ανιχνεύθηκαν ήταν πέραν των ορίων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σημειώνεται ότι ουσίες, όπως είναι ο Φθαλικός δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας (DEHP), ο Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP) και ο Φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας (BBP) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος του πλαστικοποιημένου υλικού παιχνιδιών και αντικειμένων παιδικής φροντίδας. 

Επίσης, οι χημικές ουσίες Φθαλικός δι-ισοεννεϋλεστέρας (DINP), Φθαλικός δι-ισοδεκυλεστέρας (DIDP) και Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος του πλαστικοποιημένου υλικού παιχνιδιών και αντικειμένων παιδικής φροντίδας, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν από τα παιδιά στο στόμα. 

Όλες οι πιο πάνω χημικές ουσίες χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή και τα παιχνίδια, και τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας που τις περιέχουν σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος του πλαστικοποιημένου υλικού δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά. 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία άμεσης απόσυρσης του μη συμμορφούμενου προϊόντος από την κυπριακή αγορά. Αν παρόλα αυτά εντοπίσετε το πιο πάνω προϊόν στην κυπριακή αγορά, ενημερώστε άμεσα τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405637, 22405611 και 22405609.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ