Ξεκινούν οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση Κύπριων φοιτητών στην Ελλάδα

Από την 1η Αυγούστου, η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας θα δέχεται αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών απορίας, για Κύπριους φοιτητές που φοιτούν σε Δημόσιο Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας.

 


Article featured image
Article featured image

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεχτές μέχρι και τις 15/6/2017, και αφορούν όσους σπουδαστές φοιτούν για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017. 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο έντυπο Π.Α.5 το οποίο θα διατίθεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) στη οδό Τεύκρου 6,1489, στην Λευκωσία, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) σε Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο, Λάρνακα, Πόλη Χρυσοχούς και Πελένδρι, καθώς και από τα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία (ΚΕ.ΠΟ) Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικώς στην ΥΔΕΠ (στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω) ή στα κατά τόπους ΚΕΠ ή ΚΕ.ΠΟ. Τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται, θα ταχυδρομούνται στη διεύθυνση που δηλώνει ο αιτητής. Σε περίπτωση μη έγκρισης της αίτησης, ο αιτητής θα λαμβάνει επιστολή απόρριψης. 


Με το πιστοποιητικό απορίας παρέχεται δωρεάν σίτιση σε Κύπριους φοιτητές Δημόσιων Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στις φοιτητικές εστίες της Ελλάδας. 


Δικαιούχος πιστοποιητικού απορίας είναι ο φοιτητής πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, ο οποίος εμπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Παιδί οικογένειας της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα με βάση βεβαίωση του Τμήματος Φορολογίας δεν υπερβαίνει τις: 

• €23.500 για την οικογένεια με ένα εξαρτώμενο παιδί,

• €27.000 για την οικογένεια με δύο εξαρτώμενα παιδιά, και

• €27.800 αν τα δύο παιδιά φοιτούν σε ξεχωριστές πόλεις ή χώρες. 

2. Παιδί το οποίο μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας του, βρισκόταν υπό τη Νομική Φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. 

3. Παιδί οικογένειας που λαμβάνει Δημόσιο Βοήθημα ή Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. 

4. Παιδί οικογένειας με τρία παιδιά και άνω, που λαμβάνει επίδομα τέκνου την ημέρα υποβολής της αίτησης. 

5. Εξαρτώμενος με βάση τον περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμο. 

6. Παιδί εγκλωβισμένων. 

7. Παιδί Ελληνοπόντιων.Ο φοιτητής πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου όλων των Τμημάτων Δημοσίων Ιδρυμάτων της Ελλάδας δικαιούται πιστοποιητικό απορίας μέχρι πέντε χρόνια, όταν η φοίτηση είναι τετραετής, μέχρι έξι χρόνια όταν η φοίτηση είναι πενταετής και μέχρι επτά χρόνια όταν η φοίτηση είναι εξαετής.

*Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22804007 και 22804000.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ