Αν έχεις drone αυτό σ’ ενδιαφέρει

Όσοι έχουν drones και σκοπεύουν να τα χρησιμοποιήσουν εντός κατοικημένων περιοχών, ή πάνω από πλήθη, πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσουν αυτό το άρθρο.

 


Article featured image
Article featured image

Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ενημερώνει τους χρήστες του συγκεκριμένου gadget, πως η χρήση του εντός κατοικημένων περιοχών, ή πάνω από πλήθη… απαγορεύεται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η λειτουργία drones εντός του κυπριακού εναέριου χώρου, διέπεται από τον περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμο που σκοπεύει στη διασφάλιση των πτήσεων και την προστασία της ζωής και περιουσίας.

Οι χρήστες των drones, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ τυχόν παραβάσεις υπόκεινται σε κυρώσεις.

Τα ΜΕΑ που διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες, ανήκουν στην ειδική κατηγορία ΜΕΑ, για την οποία απαιτείται να κατέχουν Άδεια Πτητικής Λειτουργίας και ο χειριστής τους να διαθέτει Άδεια Χειριστή ΜΕΑ από την αρμόδια Αρχή που είναι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

Παράκληση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας είναι όπως άτομα, ή οργανισμοί που ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες άλλου ατόμου ή εταιρείας που παρέχει αυτού του είδους την επαγγελματική εργασία, βεβαιώνονται ότι το εν λόγω άτομο ή εταιρεία, κατέχει τις αναγκαίες άδειες και εγκρίσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη νομοθεσία καθώς και στοιχεία των εταιρειών που έχουν αδειοδοτηθεί από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας για επαγγελματική χρήση των ΜΕΑ, βρίσκονται ΕΔΩ.

Τηλέφωνο: 22404122/180


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ