44 νέοι ανταλλάζουν απόψεις στον Αγρό

Νέοι από τέσσερις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες φιλοξενούνται στον Αγρό και ανταλλάσσουν απόψεις σε διάφορα θέματα που τους απασχολούν.

 


Article featured image
Article featured image

Το πρόγραμμα ονομάζεται «Youth-ing», θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Ιουλίου και διοργανώνεται από το Φιλοδασικό Σύνδεσμο Νέων Αγρού στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.

Λαμβάνουν μέρος συνολικά 44 νέοι από Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Κύπρο, χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας στην Ευρώπη, ειδικότερα στις νεαρές ηλικίες.

Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, την προώθηση της απασχολησιμότητας και την ενδυνάμωση των νέων για ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus+ είναι η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας, η συνεργασία και η μη τυπική εκπαίδευση και η ενίσχυση της διαπολιτισμικής συνεργασίας.

Επιμέρους στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας είναι ανταλλαγή κουλτούρας και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων, η ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ΜΚΟ από διάφορες χώρες, καθώς και η ενεργοποίηση των νέων πανευρωπαϊκά.

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ